Close

Honda oraz chińska firma SenseTime będą prowadzić wspólne prace badawczo-rozwojowe nad autonomią pojazdów

Honda R&D Co., Ltd., spółka będąca własnością Honda Motor Co., Ltd., podpisała 5-letni kontrakt z SenseTime Group Limited, chińską firmą informatyczną specjalizującą się w badaniach nad sztuczną inteligencją. Kontrakt dotyczy wspólnych prac badawczo rozwojowych nad rozwiązaniami umożliwiającymi autonomiczną jazdę, które pozwoliłyby wyeliminować wypadki drogowe.

11 grudnia 2017
Honda w Polsce

Firma SenseTime

jest wysoko ceniona na całym świecie za wyniki swoich prac w dziedzinie techniki rozpoznawania obrazu, a w szczególności rozpoznawania obiektów ruchomych, co osiągnięto przy zastosowaniu głębokiego maszynowego uczenia, czyli jednej z najbardziej zaawansowanych technik w obszarze sztucznej inteligencji.

Wspólny projekt badawczy łączy techniki rozpoznawania ruchomych obiektów, opracowane przez firmę SenseTime, z algorytmami sztucznej inteligencji stworzonymi w Hondzie, dotyczącymi rozumienia scen, prognozowania ryzyka i planowania działań. W jego ramach, firmy opracują wysoko zaawansowane rozwiązania, które umożliwią sprawną, autonomiczną jazdę w obszarach miejskich.

Ponadto, prace badawcze nie będą ograniczone do autonomii jazdy, jako że planowane jest ich rozszerzenie na obszar robotyki.

Dziedziny współpracy badawczej firm Honda oraz SenseTime:

l Algorytmy sztucznej inteligencji do zastosowania w systemach autonomicznej jazdy

- Rozumienie scen: ocena sytuacji na drodze, ocena zachowań i intencji pieszych oraz kierowców innych pojazdów

- Prognozowanie ryzyka: przewidywanie przyszłej pozycji pieszych i pojazdów w oparciu o wyniki oszacowania sytuacji na drodze oraz intencji pieszych i kierowców pojazdów

- Planowanie działań: decydowanie o działaniach podejmowanych przez pojazd, takich jak zatrzymywanie, ruszanie i omijanie, a następnie planowanie trajektorii ruchu w oparciu o wyniki prognozowania ryzyka

l Zakrojone na szeroką skalę techniki komputerowe niezbędne do opanowania algorytmów uczenia się systemu sztucznej inteligencji

l Techniki implementacji oprogramowania sztucznej inteligencji w komputerowych systemach sterowania pojazdu

Noty dla wydawców:

Firma SenseTime

- Oficjalna nazwa firmy: SenseTime Group Limited

- Siedziba główna: Hong Kong, Chiny

- Aktywność biznesowa: planowanie, rozwój i wdrażanie usług opartych na technikach głębokiego uczenia maszynowego

- Przedstawiciel: Xu Li/ CEO

- Data założenia firmy: 13 października 2014

- Udokumentowane doświadczenia techniczne: przez dwa kolejne lata (2015 i 2016) firma SenseTime zajmowała pierwsze miejsce w konkursie ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC), w którym oceniane są algorytmy wykrywania obiektów i klasyfikowania obrazów przy dużej skali działania