Polityka zgłaszania pomysłów do Hondy

Listopad 2022

Pomysły, propozycje oraz sugestie dla Hondy od osób z zewnątrz

Czasami, osoby z zewnątrz zgłaszają do Hondy różne pomysły, propozycje i sugestie dotyczące rozwiązań technicznych, stylistyki, nazewnictwa i wielu innych aspektów związanych z działalnością produkcyjną i biznesową Hondy. Wszyscy w firmie jesteśmy wdzięczni za to żywe zainteresowanie Hondą.

Chcemy jednak podkreślić, że Honda sama prowadzi rozległe prace badawczo-rozwojowe i działania biznesowe w wielu obszarach i dziedzinach, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że część lub całość pomysłów, propozycji i sugestii pokrywa się w mniejszej lub większej części z pomysłami samej Hondy, które nie zostały upublicznione (własność intelektualna).

Ze względu na te okoliczności biznesowe Honda wprowadziła politykę, która ma służyć eliminowaniu wszelkich nieporozumień i sporów między osobą przesyłającą pomysł a Hondą. W odniesieniu do pomysłów, propozycji i sugestii otrzymywanych od osób z zewnątrz Honda zajmuje następujące stanowisko.

Co do zasady Honda nie przyjmuje żadnych pomysłów, propozycji ani sugestii od osób z zewnątrz.

Jeżeli mimo obowiązywania tej polityki nadal chcesz zgłosić pomysł, propozycję lub sugestię, przyjmujemy, że w takim przypadku akceptujesz warunki wymienione poniżej.

  • Honda nie gwarantuje, że zapozna się z przesłanymi przez Ciebie materiałami albo oceni ich przydatność.
  •  Honda nie ma obowiązku odpowiadać na otrzymane materiały.
  •  Honda nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania, straty lub szkody, w tym finansowe, jeżeli którykolwiek produkt lub usługa Hondy okażą się częściowo lub całkowicie identyczne lub podobne do rozwiązań w przesłanych materiałach.
  • Honda nie ma obowiązku dochowania poufności treści otrzymanych materiałów.
  • Honda nie ma obowiązku zwrócić otrzymanych materiałów.

Jeżeli po zapoznaniu się z powyższymi zapisami polityki Hondy nadal chcesz przesłać pomysł, propozycję lub sugestię, możesz to zrobić na adres podany niżej, pamiętając, że wszystkie przesłane nam materiały podlegają tym zapisom.

Intellectual Property Division,

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, UK