Niebo Honda

Zrównoważony rozwój w Europie

Od początku swojego istnienia Honda kierowała się misją niesienia ludziom pomocy. Wierzymy, że nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich i odgrywania pozytywnej roli w społeczeństwie pomogą ludziom realizować własny potencjał i przyniosą im wiele radości.

W całej Europie staramy się być firmą, którą ludzie chcą widzieć obok siebie.

Ramowy program wizji najbliższej przyszłości Hondy — 2030 Vision

Globalna wizja 2030 Vision sformułowana przez Hondę podkreśla cel, jakim jest służenie wszystkim ludziom na świecie poprzez wsparcie ich w realizowaniu własnego potencjału i znajdowanie radości w życiu. W tym kontekście będziemy opracowywać nowoczesne rozwiązania do osobistej mobilności oraz wdrażać inicjatywy służące eliminowaniu emisji dwutlenku węgla.

U podstawy tej wizji leży dostarczanie konsumentom wysokiej jakości produktów zaspokajających różne indywidualne potrzeby i społeczne oczekiwania.

Neutralność węglowa

Trzy filary dochodzenia do zerowej emisji w 2025 roku — Triple Action to ZERO

Honda intensywnie propaguje ideę społeczeństwa funkcjonującego w systemie „całkowicie zeroemisyjnej” gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do 2050 roku chcemy ograniczyć zużycie zasobów naturalnych we wszystkich naszych produktach i operacjach biznesowych na wszystkich etapach cyklu życia produktów. Działania w tym kierunku będziemy prowadzić w trzech powiązanych ze sobą obszarach (Triple Action to ZERO): „neutralność węglowa”, „czysta energia” i „obieg zasobów”.

Dowiedz się więcej

Honda — ochrona środowiska naturalnego

Dążenie do całkowitej zeroemisyjności

Honda aktywnie uczestniczy w budowaniu ekologicznego społeczeństwa, eliminując negatywne oddziaływanie na środowisko z korzyścią dla nas wszystkich. Zobacz, jakie działania już podejmujemy w Europie.

Więcej informacji
Honda — ochrona środowiska naturalnego

Pomaganie ludziom w realizowaniu marzeń

Honda dynamicznie współpracuje z lokalnymi społecznościami w całej Europie w celu propagowania różnorodności, pomagania potrzebującym i rozwiązywania problemów społecznych. Zobacz, jak nasze inicjatywy przyczyniają się do budowania lepszego społeczeństwa.

Dowiedz się więcej
Honda — ochrona środowiska naturalnego

Ochrona ludzkiego życia dzięki postępom w dziedzinie bezpieczeństwa

Honda nieustannie opracowuje coraz nowocześniejsze rozwiązania służące bezpieczeństwu oraz wspiera działania edukacyjne pomagające kształtować społeczeństwo, w którym ludzie mogą się cieszyć pełną swobodą i poczuciem wewnętrznego komfortu.

Dowiedz się więcej
Honda — ochrona środowiska naturalnego

Propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu i przejrzystości

Honda stara się być „marką którą ludzie chcą widzieć obok siebie”, dlatego cały czas dopracowujemy europejskie procedury zarządzania oraz na bieżąco je dopasowujemy do globalnej proekologicznej wizji całej organizacji.

Czytaj więcej