Honda — zarządzanie

Ład korporacyjny

Starając się być „firmą, którą ludzie chcą widzieć obok siebie”, usilnie dążymy do poprawy standardów zarządzania i przejrzystości w naszych działaniach zgodnie z kanonami zrównoważonego rozwoju, starając się zyskiwać jeszcze większe zaufanie i uznanie naszych klientów, partnerów i ogółu społeczeństwa.

Działalność Hondy w Europie

Struktura organizacyjna europejskiego oddziału Hondy zapewnia czytelność nadzoru i właściwe strategiczne zarządzanie całością działalności biznesowej w całym regionie. Fundamentem tego porządku są precyzyjnie zdefiniowane zasady dotyczące zarządzania, rozliczeń finansowych, zarządzania ryzykiem, praw człowieka itd. Razem przyczyniają się one do umacniania globalnego wizerunku Hondy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie, przestrzegającej przepisów prawa i roztropnie zarządzanej.

Z tego krótkiego filmu dowiesz się więcej o funkcjonowaniu europejskiego oddziału Hondy.

Struktura organizacyjna firmy Honda

Struktura organizacyjna Hondy ma nam umożliwić skuteczne osiąganie wyznaczonych celów w zgodzie z globalnymi korporacyjnymi standardami zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i poszanowania środowiska naturalnego.

Rezultaty naszych starań w Europie są źródłem cennych sugestii dla centrali Hondy w Japonii, pomagając kształtować globalną strategię w obszarze ekologii.

Powstała strategia globalna jest następnie rozpowszechniana do regionów w celu lokalnego wdrożenia. Globalna struktura organizacyjna pokazująca przepływ zadań i podział obowiązków w firmie jest zamieszczona w Europejskim raporcie środowiskowym za rok 2022.

Europejski raport środowiskowy za rok 2022 (PDF)