Niebo Honda — zrównoważony rozwój

Całkowita zeroemisyjność do 2050 roku

Honda chce aktywnie uczestniczyć w budowaniu ekologicznego społeczeństwa. W tym celu do 2050 roku zamierzamy osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla we wszystkich obszarach naszej działalności, co przyniesie korzyść wszystkim ludziom oraz samej planecie. Postępując zgodnie z założeniami ramowego programu „Triple Action to ZERO” (trzy filary dochodzenia do zerowej emisji), już obecnie wyraźnie obniżyliśmy emisję CO2 w wielu aspektach funkcjonowania organizacji, odpowiedzialnie gospodarujemy zasobami Ziemi i wykorzystujemy czystą energię.

Czym Honda Europe może się pochwalić już teraz

Poprzez nasze produkty, projekty i partnerską współpracę cały czas obniżamy negatywne oddziaływanie całej organizacji Honda na środowisko naturalne, budując bardziej ekologiczną przyszłość dla całego społeczeństwa. Oto cztery przykłady postępu, jakiego dokonujemy w Europie.

Czysta, zielona energia dla infrastruktury logistycznej Hondy

W centrum logistycznym Hondy w belgijskiej Gandawie zamontowano 200-metrową wieżę z turbiną wiatrową, która wytwarza czystą, zieloną energię pokrywającą co najmniej 70% całego zapotrzebowania obiektu na prąd. To znaczący krok w kierunku realizacji najbliższych i długofalowych celów Hondy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji w Raporcie środowiskowym za rok 2022
Turbina Hondy

Zaawansowane inteligentne ładowanie wyłącznie przy użyciu energii odnawialnej

Usługa e:Progress polega na wykorzystaniu współpracy z różnymi partnerami oraz systemu wspartego sztuczną inteligencją do zapewnienia usług inteligentnego ładowania wszystkim posiadaczom modelu Honda e w Wielkiej Brytanii. W każdej taryfie jest dostępna funkcja inteligentnego planowania, która zapewnia odpowiedzialne użytkowanie infrastruktury energetycznej, ładowanie pojazdu z uwzględnieniem parametrów miejsca, gdzie proces się odbywa, ładowanie ilością prądu odpowiednią do potrzeb oraz dobieranie najniższych stawek za energię.

Poznaj usługę e:PROGRESS
Turbina Hondy

Pionierski system zarządzania energią opracowany przez V2X Suisse

Firmy Honda i V2X Suisse uruchomiły pilotażowy projekt mający pokazać, jak ważną rolę mogą odegrać pojazdy elektryczne i funkcje dwukierunkowego ładowania w przyszłym kształcie systemów zarządzania energią. Pierwsza wdrożona na masową skalę sieć dwukierunkowego ładowania ze złączami COMBO-CCS umożliwia każdej Hondzie e kierowanie nawet 20 kW energii z powrotem do sieci energetycznej w okresach wysokiego zapotrzebowania. To bardzo obiecująca koncepcja równoważenia popytu i podaży energii.

Dowiedz się więcej
Turbina Hondy

Elektryczne jednostki napędowe Honda eGX nowej generacji

Jednostki napędowe Honda eGX opracowano przede wszystkim z myślą o branży budowlanej. To całkowicie elektryczne, bardzo ciche napędy, które mogą bezpośrednio zastępować dotychczasowe silniki spalinowe GX.

Dowiedz się więcej o jednostce napędowej eGX

Europejski Raport Środowiskowy za rok 2023

Zrównoważony rozwój zawsze był sercem całościowej filozofii Hondy. Cały czas dokładamy wszelkich starań, aby pozostawić „niebieskie niebo dla naszych dzieci”, tak jak sugeruje nasz globalny ekologiczny symbol.

Owa filozofia to nie puste słowa — leży ona u podstaw naszych kluczowych działań biznesowych i procesów decyzyjnych, a nasi pracownicy wprowadzają ją w życie poprzez różne inicjatywy przynoszące korzyści lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu.

W dorocznym Europejskim raporcie środowiskowym przygotowanym przez Honda Europe wyjaśniamy, co robimy, aby teoretyczne założenia w kwestii ekologii i ochrony środowiska przekładać na praktyczne działania. Podsumowujemy w nim wyniki naszych proekologicznych inicjatyw zrealizowanych w regionie w minionym roku rachunkowym.

Obejrzyj krótki film wprowadzający do naszego Europejskiego Raportu Środowiskowego za rok 2023, a klikając drugie łącze, możesz przeczytać szczegółową treść.

EUROPEJSKI RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA ROK 2023