SERVICE to SERVICE - Zabezpiecz swoje auto nawet do 10 lat!

Dodatkowa gwarancja dedykowana samochodom po gwarancji producenta

Ubezpieczenie dedykowane samochodom po gwarancji producenta

OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI

  • 12 miesięcy lub 30 000 km w zależności, co nastąpi pierwsze
  • możliwość corocznego odnawiania polisy do momentu osiągnięcia przez pojazd wieku 10 lat lub 200 000 km przebiegu całkowitego w zależności, co nastąpi pierwsze

CECHY DODATKOWEJ GWARANCJI

  • suma dodatkowej gwarancji 30 000 zł
  • atrakcyjna składka

OCHRONA DODATKOWEJ GWARANCJI OBEJMUJE POJAZDY

  • niebędące na gwarancji producenta
  • w wieku do 10 lat lub 200 000 km
  • które pozytywnie przeszły przegląd w ASO HONDA