HONDA MOTOR EUROPE LTD

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PLIKÓW COOKIE (Polska)

Niniejszy komunikat dotyczący plików cookie określa sposób, w jaki forma Honda Motor Europe Limited („Honda“, „my“ lub „nas“) używa plików cookies w związku z korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych i aplikacji firmy Honda („Treści online firmy Honda“).

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki danych przechowywane na dysku twardym komputera lub smartfonu przez witrynę lub aplikację internetową.

Pliki cookie mogą na przykład:

  • zapamiętywać odwiedzone przez użytkownika witryny internetowe
  • zapamiętywać wybrane przez użytkownika ustawienia
  • zbierać informacje o użytkowaniu

Na potrzeby niniejszego komunikatu dotyczącego plików cookie termin „pliki cookie” obejmuje także inne rodzaje technologii o podobnych do plików cookie zastosowaniach, które umożliwiają nam monitorowanie i ulepszanie naszych witryn internetowych/aplikacji. Wykorzystujemy np. w naszej witrynie i aplikacjach „sygnały nawigacyjne w sieci Web“. Sygnały nawigacyjne w sieci Web to obrazy służące do dostarczania plików cookie, zliczania wizyt, analizowania sposobu korzystania z witryny internetowej i stwierdzania, czy wiadomość e-mail została otwarta, i czy użytkownik podjął w związku z nią działania.

Do czego firma Honda używa plików cookie?

Pliki cookie umożliwiają nam:

  • dostarczanie treści, które prawdopodobnie zainteresują użytkownika (rozpoznajemy np. użytkowników ponownie odwiedzających witrynę internetową i dostosowujemy do nich elementy interfejsu użytkownika, w tym np. preferowanego dealera Hondy);
  • monitorowanie i udoskonalanie funkcjonalności i sposobu użytkowania witryny/aplikacji i obsługi witryny internetowej (gromadzimy np. dane sesji i oparte na zdarzeniach, aby ustalić, które wydarzenia i funkcje są najpopularniejsze); oraz
  • dostarczanie reklam istotnych dla użytkowników, pochodzących zarówno od firmy Honda, jak i od naszych partnerów reklamowych, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

 

Kategorie plików cookie wykorzystywanych przez firmę Honda 

Pliki cookie używane w ramach treści online firmy Honda można podzielić na następujące kategorie:

1.      „Ściśle niezbędne” pliki cookie: są to pliki cookie niezbędne do prawidłowego zarządzania treściami online firmy Honda. Umożliwiają one użytkownikom poruszanie się w obrębie treści online firmy Honda i korzystanie z ich funkcji. Przykładowo, w przypadku wypełniania formularzy online obejmujących kilka stron, pliki te umożliwiają ustalenie, którą stronę wyświetlić jako kolejną.

2.      Pliki cookie dotyczące „funkcjonalności”: umożliwiają treściom online firmy Honda zapisywanie dokonywanych przez użytkownika wyborów i ustawień, np. preferowanego ASO firmy Honda, a także wykrycie, czy użytkownikowi proponowano już określoną usługę (np. w odniesieniu do ankiet), a także gromadzenie danych na temat bardziej złożonych decyzji, dotyczących np. określonego produktu lub usługi, którymi użytkownik był zainteresowany.

3.      Pliki cookie „wydajności/analityczne”: gromadzą informacje dotyczące sposobu poruszania się odwiedzających po treściach online firmy Honda i korzystania z nich. Zawierają one dane o najczęściej odwiedzanych przez użytkowników stronach, a także, w przypadku programów, średniego czasu połączenia z aplikacją i wskaźników udanego/nieudanego nawiązywania połączeń. Umożliwiają one określenie, w jaki sposób klienci korzystają z treści online firmy Honda, jakiego rodzaju błędy występują, które strony są rzadko odwiedzane, które wczytują się długo, a które z nich użytkownicy odwiedzają najczęściej — i w jakiej kolejności.

4.      Pliki cookie „targetowania/reklamowe”: służą do dostarczania reklam istotnych z punktu widzenia zidentyfikowanej maszyny lub innego urządzenia (nie mającego nazwy lub możliwego do zidentyfikowania użytkownika), dopasowanych do zainteresowań związanych z aktywnościami w witrynie internetowej, z którymi udało się powiązać maszynę lub urządzenie. Jeżeli na przykład plik cookie strony internetowej firmy zewnętrznej rozpozna, że określony produkt zakupiono za pośrednictwem danego urządzenia, plik ten może „skomunikować się” z plikami cookie działań marketingowych w obrębie tej witryny w celu wyświetlania na tym urządzeniu reklam dotyczących produktów podobnych do zakupionego.

Ten rodzaj plików cookie służy również do ograniczania liczby wyświetleń określonej reklamy, jak również ułatwiają pomiar skuteczności kampanii reklamowej. Mogą również przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane organizacjom marketingowym.

Firmy zewnętrzne obsługują pliki cookie działań marketingowych w ramach naszej witryny za naszą zgodą. Pliki cookie działań marketingowych służą do monitorowania, z którego źródła reklamy nastąpiło przekierowanie użytkownika do naszej witryny, co stanowi dla nas wskazówkę, czy warto inwestować w określone źródło reklam.

5.      „Społecznościowe” pliki cookie: są używane podczas dzielenia się informacjami przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych lub przycisku „Lubię to”, a także po powiązaniu konta na portalu społecznościowym z naszą stroną lub korzystania z treści zamieszczanych przez nas na stronach serwisów społecznościowych. Sieć społecznościowa rejestruje tego rodzaju działania użytkownika. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową.

Pliki cookie używane przez firmę Honda

Poniżej znajduje się podsumowanie informacji dotyczących własnych i pochodzących od firm zewnętrznych plików cookie, stosowanych w ramach treści online firmy Honda.

Nazwa/rodzaj pliku cookie

Termin wygaśnięcia

Cel

Poniżej wymieniamy kategorie plików cookie stosowanych na witrynie. Bazują one na kategoriach opisanych w publikacji „International Chamber of Commerce UK Cookie Guide”.

Pliki cookie identyfikacji

Sesja

Umożliwia nam to zapamiętywanie użytkowników każdej ze stron zawierających treści online firmy Honda a także, w stosownych przypadkach, gromadzenie informacji wprowadzanych przez nich na poprzednich stronach.

Funkcjonalność

Językowe pliki cookie

Trwały

Umożliwia nam ustawienie i zapamiętanie preferencji językowych użytkownika podczas korzystania z treści online firmy Honda

Funkcjonalność

Pliki cookie szyfrowania

Sesja

Umożliwiają nam zaszyfrowanie wszystkich aplikacji, które zostały pobrane do pamięci USB (lub podobnego urządzenia pamięci) w celu przeniesienia do pojazdu Honda

Funkcjonalność

Akceptacja plików cookie

Trwały

Umożliwia nam to śledzenie, kiedy użytkownik zaakceptował obsługę plików cookie w ramach treści online firmy Honda

Funkcjonalność

Pliki cookie warunków użytkowania

Trwały

Umożliwiają nam śledzenie, kiedy użytkownik został poinformowany o nowej wersji Warunków i postanowień mających zastosowanie do treści online firmy Honda.

Funkcjonalność

Pliki cookie dotyczące zasad ochrony prywatności

Trwały

Umożliwiają nam śledzenie, kiedy użytkownik został poinformowany o nowej wersji Komunikatu o zasadach ochrony prywatności mającego zastosowanie do treści online firmy Honda.

Funkcjonalność

Google Analytics

Sesja

Narzędzie to umożliwia nam śledzenie, kiedy użytkownik korzystał z treści online firmy Honda, czy udało się pomyślnie nawiązać połączenie, a także, w przypadku jego nawiązania, danych dotyczących czasu jego trwania.

Osiągi

Zgoda użytkownika na obsługę plików cookie

W zależności od obowiązujących przepisów konieczne może być skierowanie do użytkowników prośby o wyrażenie zgody na obsługę rodzajów plików cookie określonych w niniejszym Komunikacie dotyczącym plików cookie podczas korzystania z treści online firmy Honda.  W związku z powyższym, po uzyskaniu po raz pierwszy dostępu do treści online firmy Honda wyświetli się okienko/baner z zaleceniem wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookie w witrynie/aplikacji oraz informacją, że dalsze korzystanie z treści online firmy Honda oznacza wyrażenie zgody na dalszą obsługę wymienionych powyżej plików cookie stosowanych w ramach treści online firmy Honda. Okienko/baner będzie również zawierać informację, że użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu plików cookie, konfigurując ustawienia aplikacji i przeglądarki internetowej.

Wybory dokonywane przez użytkowników i przysługujące im prawa

Istnieje zazwyczaj możliwość skonfigurowania ustawień przeglądarki internetowej lub aplikacji w taki sposób, aby użytkownik otrzymywał ostrzeżenia o wysyłaniu tego rodzaju plików lub powiadomienia o możliwości usunięcia lub odrzucenia plików cookie.  Każda przeglądarka jest inna, więc warto zapoznać się z zawartością menu „Pomoc”, w którym opisano prawidłowy sposób modyfikowania ustawień plików cookie.  Usunięcie plików cookie lub odrzucenie ich obsługi może wpłynąć na działanie funkcji lub usług witryny internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, odwiedź stronę: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Aby zrezygnować z bycia śledzonym przez Google Analytics na stronie internetowej, odwiedź http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Aby zrezygnować z otrzymywania plików cookie odnoszących się do ukierunkowanych reklam, można odwiedzić stronę www.youronlinechoices.eu. Nie oznacza to, że użytkownik nie będzie już otrzymywać reklam — wycofanie zgody oznacza jedynie, że nie będą one kierowane bezpośrednio do niego. Należy pamiętać, że oprócz sieci reklamowych wykorzystywanych w naszej witrynie istnieje również wiele innych.

Użytkownik, który wyrazi zgodę na obsługę plików cookie pochodzących z naszej witryny internetowej, a następnie będzie chciał usunąć pliki cookie w posiadanym urządzeniu, winien zapoznać się z zawartością menu „Pomoc”, w którym opisano prawidłowy sposób modyfikowania ustawień plików cookie.

Zmiany wprowadzone do niniejszego Komunikatu dotyczącego plików cookie

Niniejszy komunikat może ulegać okresowym zmianom, publikowanym poprzez aktualizację niniejszej strony w celu odzwierciedlenia zmian w obowiązujących przepisach prawa i/lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.  Zaktualizujemy odpowiednio datę w górnej części dokumentu.

W sytuacjach, w których będą tego wymagać mające zastosowanie przepisy prawa, będziemy przesyłać powiadomienia wprowadzanych zmianach. Zachęcamy jednak do sprawdzania podczas odwiedzania witryny, czy niniejsze zasady nie uległy zmianie.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat podmiotu firmy Honda odpowiedzialnego za obsługę niniejszej witryny, praw dotyczących ochrony danych osobowych oraz osób, do których należy kierować pytania, można znaleźć na stronie internetowej www.honda.pl/privacy.