Karty ratunkowe

W razie wypadku potrzebna jest każda pomoc. Producenci samochodów, ze służbami ratowniczymi - zwłaszcza strażą pożarną – i klubami motoryzacyjnymi, wspierają wspólnie publikację ustandaryzowanych kart ratunkowych.

Karta ratunkowa to nic innego jak przeznaczony dla ratowników arkusz informacyjny w formacie A4, który przedstawia schemat danego pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb miejscami wzmocnień karoserii, rozmieszczenia poduszek powietrznych, czy też pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa.

Karta dzięki zawartych w niej informacjom, pozwala ratownikom skrócić czas akcji ratowniczej nawet o kilka minut, które mogą okazać się kluczowe dla uratowania życia.

Pojazdy firmy Honda udowodniły w międzynarodowych testach, że są jednymi z najbezpieczniejszych pojazdów. Jednakże nie można wykluczyć wypadków i związanych z nimi urazów.

Karty ratownicze zostały opracowane w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami motoryzacyjnymi oraz organizacjami na rzecz ochrony i promocji przeciwpożarowej by przysłużyć się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Nota prawna

Wszystkie informacje zawarte w kartach ratunkowych przedstawiają stan w momencie produkcji danego pojazdu. Honda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Informacje zawarte w kartach są przeznaczone wyłącznie dla specjalistów ratownictwa technicznego, do użycia na miejscu wypadku i mogą być wykorzystywane tylko do tego celu.