Warunki

Warunki użytkowania

Podczas korzystania z naszej witryny użytkownicy muszą stosować się do pewnych zasad, dlatego zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą sekcją i zwrócenia szczególnej uwagi na wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, jako że korzystanie z witryny jest akceptacją wymienionych tutaj warunków. 

Informacje o nas:

www.honda.pl jest witryną zarządzaną przez firmę Honda Motor Europe Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Poslce („My” lub „Honda”). Firma Honda jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000433332, a jej siedziba znajduje się pod adresem: ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa. 

Zmiany w zakresie warunków użytkowania oraz witryny:

Rezerwujemy sobie prawo do korekty niniejszych warunków w dowolnym momencie poprzez wprowadzenie poprawek na tej stronie. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony, co pozwoli pozostać na bieżąco ze zmianami, które będą wiążące dla użytkowników.

Nasza witryna będzie od czasu do czasu aktualizowana, a jej zawartość może się zmienić w dowolnym momencie.

Dostęp do naszej witryny:

Zależy nam na dostępności naszej witryny, jednak nie możemy zagwarantować, że witryna lub jej zawartość będzie zawsze dostępna. Rezerwujemy sobie prawo do zawieszenia, wycofania, rezygnacji lub zmiany całości lub części witryny bez powiadomienia użytkowników i nie będziemy ponosić wobec nich odpowiedzialności w przypadku chwilowej lub czasowej niedostępności witryny. 

Własność intelektualna:

Jesteśmy właścicielem lub licencjodawcą całej własności intelektualnej w naszej witrynie oraz w materiałach w niej publikowanych. Dzieła te są chronione na mocy praw autorskich oraz postanowień międzynarodowych, z których wszystkie są zarezerwowane. 

Choć dozwolone jest wydrukowanie pojedynczej kopii oraz pobieranie fragmentów tej witryny na komputer osobisty do użytku prywatnego, zabronione jest wykorzystywanie części zawartości witryny, w tym obrazów, na własnej stronie internetowej lub w jakikolwiek inny sposób o charakterze publicznym lub komercyjnym, bez wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody. Oznacza to, że użytkownikowi nie wolno publikować lub rozpowszechniać jakiejkolwiek zawartości naszej strony internetowej, jeśli nie jest licencjobiorcą naszych produktów. Zabronione jest modyfikowanie, dekompilowanie, dezasmeblowanie oraz jakiekolwiek inne konwertowanie wydrukowanych lub pobranych materiałów.

Dozwolone jest umieszczanie łączy do naszej strony głównej, o ile dzieje się to w zgodzie z prawem i nie szkodzi dobremu imieniu naszej firmy lub je wykorzystuje. Zabronione jest tworzenie łączy w sposób sugerujący jakiekolwiek powiązanie, aprobatę lub poparcie ze strony naszej firmy, jeśli takowe nie istnieje. 

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe wykorzystane w witrynie są własnością firmy Honda lub firm należących do grupy Honda.

Poprawność informacji:

Choć podejmujemy działania mające na celu zapewnienie aktualności i poprawności informacji w naszej witrynie, zdarzają się błędy. 

Nie udzielamy gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, co do dokładności, pełności i aktualności informacji w naszej witrynie.

Zapewniamy, że wszelkie błędy są korygowane w miarę ich odkrywania, jednak zachęcamy klientów do sprawdzania cenników i specyfikacji u autoryzowanych przedstawicieli firmy Honda przed podjęciem decyzji o zakupie. Firma Honda nie przyjmuje odpowiedzialności za niezweryfikowanie takich informacji przez klientów.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Żadne z niniejszych warunków nie zwalniają nas lub ograniczają naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia zaistniałe w wyniku naszych zaniedbań, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd oraz inne obowiązki, które nie mogą zostać wyłączone lub ograniczone przez prawo. 

Choć staramy się aktualizować informacje w naszej witrynie, w zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie wyrażone lub domniemane warunki, gwarancje, skargi i inne warunki, które mogą odnosić się do naszej witryny.

Nasza firma, spółki stowarzyszone ani podmioty zaangażowane w projektowanie, tworzenie, produkcję lub dostarczanie materiałów i informacji w tej witrynie nie będą ponosić odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z witryny lub zawartości w niej wyświetlanej.

Nie będziemy także ponosić odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku działalności wirusów, ataków hakerskich ani innych szkodliwych treści, które w wyniku korzystania z naszej witryny mogą zarazić sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane oraz zawartość autorską. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą łącza z naszej witryny. Nie będziemy też ponosić odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania z tych stron internetowych. 

Prawo właściwe:

Niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot oraz sposób sformułowania podlegają prawu angielskiemu oraz leżą w wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. 

Zasady firmy Honda dotyczące pomysłów i sugestii użytkowników i klientów:

Chcesz podzielić się pomysłem z firmą Honda? Zanim to zrobisz, zapoznaj się z tą sekcją.

Cieszy nas fakt, że świat jest pełen dociekliwych ludzi, którym nieustannie przychodzą do głowy pomysły. Na nasze szczęście część nich to pracownicy firmy Honda. 

Jeśli masz pomysł, którym chcesz się z nami podzielić, jesteśmy pod wrażeniem. Szanujemy Twoją pasję.

Przeznaczamy jednak pokaźne środki na badania i rozwój, a z naszych doświadczeń w tym zakresie wynika, że większość nadsyłanych do nas pomysłów jest w części lub całkowicie zbieżna z projektami już powstałymi lub opracowywanymi przez firmę Honda. 

Z tego względu firma Honda kieruje się zasadą nieprzyjmowania pomysłów lub sugestii pochodzących z zewnątrz. Zasada ta obowiązuje na całym świecie. 

Jeśli zdecydujesz się zignorować tę zasadę lub z powodu jej nieznajomości podzielisz się z nami swoim pomysłem, pamiętaj, że niezależnie od zawartości zgłoszenia, metody jego przesłania, nośnika lub odpowiedzi od jakiegokolwiek pracownika firmy Honda, będziemy się kierować następującymi zasadami:

• nie udzielimy Ci informacji zwrotnej na temat pomysłu;

• automatycznie zrzekasz się wszelkich praw do swojego pomysłu; Oznacza to, że firma Honda nie zaproponuje Ci żadnego honorarium (w tym finansowego), jeśli którykolwiek z jej produktów lub usług okaże się częściowo lub całkowicie zbieżny z Twoim pomysłem. 

• Twój pomysł nie będzie miał charakteru poufnego;

• nie zwrócimy Ci żadnych przesłanych dokumentów zawierających opis pomysłu.

Nadal chcesz to zrobić? Oto adres, na który możesz wysłać pomysł. Pamiętaj jednak, że kontaktując się z nami akceptujesz powyższe warunki. Przypominamy też, że nie uzyskasz żadnej odpowiedzi.

Intellectual Property Division,

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road, Bracknell,

Berkshire, RG12 1HL, UK