POLITYKA PRYWATNOŚCI ZASOBÓW ONLINE HONDY – wrzesień 2021 r.

Honda chroni i respektuje twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności pokazuje jak Honda Motor Europe Limited (Polska) („Honda”, „my”, „nas”) przetwarza twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz strony internetowe Hondy, pobierasz lub korzystasz z naszych aplikacji, albo kontaktujesz się z Hondą w związku z Twoim produktem marki Honda. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje także twoje prawa związane z ochroną danych osobowych, włączając w to prawo sprzeciwu. Więcej informacji odnośnie twoich praw i jak je wykonywać, znajduje się w części „Twoje wybory i prawa”.

Możemy także udostępnić ci dodatkowe informacje, kiedy będziemy zbierać dane osobowe, jeżeli poczujemy, że pomoże to w zapewnieniu ci odpowiednich informacji w odpowiednim czasie.

Jakie dane osobowe zbieramy

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

·      Informacje kontaktowe: takie jak nazwisko, adres, telefon, email i inne podobne informacje.

·      Informacje konieczne do utworzenia profilu użytkownika: takie jak nazwa użytkownika, hasło lub PIN.

·      Informacje o samochodzie: takie jak numer VIN i data sprzedaży.

·      Informacje o produkcie: takie jak id produktu, data i miejsce zakupu.

·      Informacje finansowe: takie jak rachunek bankowy, adres rozliczeniowy i szczegóły płatności.

·      Dane w związku z połączeniem ze stronami internetowymi lub aplikacjami Hondy: takie jak twój adres IP i system operacyjny, rodzaj przeglądarki (dla wizyt na naszej stronie internetowej), szczegóły urządzenia, którego używasz (np. numer seryjny, unikalny numer identyfikacyjny, adres MAC) i przybliżoną lokalizację Twojego połączenia (w zakresie najbliższego miasta).

·      Szczegóły dotyczące twojej wizyty na stronach internetowych Hondy lub korzystania z aplikacji Hondy: takie jak czas wizyty, długość połączenia i sposób korzystania ze stron internetowych i aplikacji Hondy (np. informacje o elementach, w które klikasz lub żądaniach, które przesyłasz).

·      Inne informacje, które nam przekazujesz w związku ze stronami internetowymi lub aplikacjami Hondy: takie jak podpisy, zdjęcia, opinie i twoja lokalizacja.

Dlaczego zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy te dane osobowe

Zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy twoje dane osobowe z przyczyn określonych poniżej.

·      Kiedy jest to niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy Hondy, wymienione poniżej, jeżeli twoje prawa związane z ochroną danych osobowych nie mają nadrzędnego charakteru wobec tych interesów.

o   w celu udostępnienia ci stron internetowych i aplikacji Hondy oraz powiązanych usług;

o   w celu administrowania stronami internetowymi i aplikacjami Hondy;

o   w celu umożliwienia nam poprawy i optymalizacji stron internetowych i aplikacji Hondy, jak również produktów i usług Hondy;

o   w celu umożliwienia nam zapoznania się z twoimi zainteresowaniami i preferencjami, żeby strony internetowe i aplikacje Hondy były lepiej dostosowane do Twoich wymagań;

o   w celu odpowiadania na twoje zapytania online, np. poprzez wysłanie broszury, lokalizacji najbliższego dealera Hondy, rezerwacji jazdy testowej, umawiania się na serwis twojego samochodu lub produktu marki Honda;

o   w celu informowania dealerów i oddziałów Hondy o nadchodzących przeglądach serwisowych, jazdach testowych lub innych terminach związanych z twoim samochodem lub produktem marki Honda;

o   kontaktowania się z tobą w dwóch powyższych celach (bezpośrednio lub poprzez spółkę z grupy Honda, autoryzowanego dealera Hondy, partnera lub pośrednika) poprzez pocztę, telefonicznie, e-mail, SMS lub notyfikacje push;

o   w celu poproszenia cię o opinię lub udział w badaniach odnoszących się do naszych samochodów, produktów, usług i dealerów;

o   w celu odpowiadania na pytania i skargi użytkowników;

o   w celu przechowywania wewnętrznych rekordów.

Więcej informacji odnośnie prawnie uzasadnionych interesów Hondy, a także w jaki sposób zachowujemy równowagę pomiędzy naszymi interesami a prawem prywatności naszych klientów, możemy udzielić na każde żądanie.

Honda także anonimizuje dane osobowe i wykorzystuje je (na zasadzie zagregowanych danych statystycznych) w celach np. badania i analizy rynku, ulepszenia stron internetowych i aplikacji Hondy, analizy trendów i skuteczności kampanii reklamowych. Zagregowane informacje nie umożliwiają zidentyfikowania ciebie, ani sposobu w jaki korzystasz ze stron internetowych i aplikacji Hondy.

Sposoby analizy danych są wykorzystywane w celu zapewnienia lepszych doświadczeń związanych z twoimi interakcjami z Hondą, zarówno online, jak i offline. Jeżeli nie chcesz, żeby dane były w taki sposób przetwarzane, przejdź do sekcji „Twoje wybory i prawa”.

 •       Kiedy wyrazisz zgodę.
  o   Na dostęp do informacji przechowywanych na twoim urządzeniu w celu polepszenia twoich doświadczeń, np. dostarczając ci spersonalizowane treści i oferty, które odpowiadają twoim zainteresowaniom.
  o   W celu dostarczania ci materiałów w ramach marketingu bezpośredniego, w tym “Newsletter” i innych informacji o lub odnoszących się do produktów i usług Hondy, które mogą być dla ciebie interesujące, pocztą, telefonicznie, poprzez SMS, e-mail i powiadomienia push.
  o   Kiedy wyrazisz zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, zawsze dajemy możliwość cofnięcia zgody i rezygnacji z subskrypcji naszych newsletterów. 
 •    Kiedy jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Hondą a tobą.
  o   W celu realizacji płatności online i dostarczenia produktów i usług.
  o   W związku z utworzeniem konta w Honda e Reservation Account i płatnościami, w celu zapewnienia ci aktualnych informacji odnośnie Hondy 
 •  Jeżeli nie chcesz, żeby twoje dane były w ten sposób przetwarzane, przejdź do sekcji „Twoje wybory i prawa”.
 •  Kiedy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.
 •  Kiedy jest to niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu i praw Hondy, jeżeli twoje prawa związane z ochroną danych osobowych nie mają nadrzędnego charakteru wobec tego interesu.
  o   Ochrona naszego uzasadnionego interesu i praw obejmuje m.in. wykorzystanie w związku żądaniami organów władzy publicznej, audytami, roszczeniami prawnymi (włączając w to ujawnienie informacji w związku z procesem sądowym).
 • W jaki sposób udostępniamy twoje dane osobowe
 • a) Przekazywanie w ramach spółek z grupy Honda 
 • Przekazujemy twoje dane osobowe  spółkom z grupy Honda zgodnie z poniższymi zasadami:
 • Honda Motor Co. Ltd, nasza spółka-matka, otrzymuje informacje związane ze zwrotami produktów lub roszczeniami. Spółka ta ma siedzibę w Japonii. 
 • W celach wskazanych powyżej, twoje dane osobowe będą przetwarzane lub udostępniane w Japonii. Kiedy przekazujemy twoje dane osobowe do Honda Motor Co. Ltd w Japonii, wykorzystujemy standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 
 • b) Przekazywanie autoryzowanym dealerom i serwisom Hondy 
 • Przekazujemy twoje dane osobowe autoryzowanym dealerom i serwisom Hondy. Przykładowo, jeżeli zgłosisz za pośrednictwem internetu chęć jazdy testowej lub serwisowania produktu, poprosimy lokalnego dealera Hondy o skontaktowanie się z tobą w celu umówienia jazy testowej lub serwisu.
 • Pełna lista dealerów Hondy znajduje się pod następującymi adresami: 
 • Samochody: http://www.honda.pl/cars/dealer-search.html
 • Motocykle: http://www.honda.pl/motorcycles.html
 • Możesz także wyszukać swojego najbliższego dealera korzystając z poniższych linków: 
 • Samochody: https://www.honda.pl/cars/find-a-dealer.html#search
 • Motocykle: https://www.honda.pl/motorcycles/dealer-search.html
 • c) Przekazywanie firmom świadczącym usługi na podstawie umów
 • Twoje dane osobowe będą przekazywane firmom świadczącym usługi spółkom z grupy Honda na podstawie umów. Są to następujące firmy:
 • Usługi www, e-mail, hosting (obecny usługodawca: GoldenSubmarine Sp. z o.o. sp. K, IBM Belgium SPRL/BVBA, Beyond.pl Sp. z o.o.);
 • Usługi IT (obecny usługodawca: IBM, Atos);
 • Eventy (obecny usługodawca: Motoroni Sp. z o.o.);
 • Usługi finansowe (obecny usługodawca: Idea Getin Leasing S.A.);
 • Ubezpieczenia (obecny usługodawca: Konsultant PL Sp. z o.o.);
 • Gwarancja (obecny usługodawca: Wagas S.A.);
 • Systemy oparte na chmurze (obecny usługodawca: Outlook 365);
 • Zarządzanie skargami (obecny usługodawca: Microsoft Dynamics);
 • Analiza danych, zarządzanie danymi, komunikacja, rozwój aplikacji (obecni dostawcy: Softvig Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Ministerstwo Cyfryzacji, Business Intelligence Technologies S.C.);
 • Badanie satysfakcji klientów Hondy (obecny usługodawca: InMoment Inc);
 • Pomoc drogowa (obecny usługodawca: Europ Assistance Polska Sp z o. o.);
 • System Zarządzania Kontraktami z Dealerami (obecny dostawca: Snap-on Incorporated)
 • Kalkulacja napraw blacharsko-lakierniczych (obecny dostawca: AUDATEX Polska Sp. z o.o., DAT Polska Sp. z o.o.);

Przekazywanie poza EOG

Kiedy przekazujemy dane do państwa trzeciego (poza EOG), stosujemy odpowiednie mechanizmy prawne w celu zapewnienia nieustanej ochrony danych. Robiąc to, możemy wykorzystywać standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Możemy również przekazywać twoje dane podmiotom które stosują wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy w UE. Ponadto, niektóre kraje, takie jak Japonia, czy Wielka Brytania są uznawane zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych – w takiej sytuacji możemy przekazywać dane także do tych krajów. Aby uzyskać więcej informacji, w tym otrzymać kopie dokumentów wykorzystywanych do ochrony twoich informacji, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w części „Skontaktuj się z nami”.

d) Przekazywanie innym organizacjom

·      Przekazywanie osobom trzecim, jeżeli mamy obowiązek ujawnienia twoich danych osobowych wynikający z przepisów prawa, albo jeżeli jest to niezbędne do ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Hondy, naszych klientów lub innych osób.

·      Przekazywanie organom państwowym lub innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub konieczne do ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu w zgodzie z obowiązującym prawem.

o   Przekazywanie potencjalnym lub aktualnym kupcom, w sytuacji, w której Honda lub jakakolwiek część Grupy Honda, sprzedaje jakiekolwiek przedsiębiorstwo lub aktywa zawierające dane osobowe.

Twoje wybory i prawa

a) Twoje ogólne wybory i prawa

·      Masz prawo poprosić Hondę o kopię twoich danych osobowych; poprawiania, usuwania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych; masz również prawo do uzyskania danych osobowych dostarczonych przez ciebie, w czytelnym, elektronicznym formacie.

·      Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w niektórych okolicznościach (w szczególności, kiedy nie musimy przetwarzać danych w związku z obowiązkami wynikającymi z umów lub prawa).

·      Kiedy poprosiliśmy cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz cofnąć zgodę w każdym momencie. Jeżeli cofniesz zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa te mogą być ograniczone, na przykład jeżeli spełnienie twojego żądania ujawniło by dane osobowe odnoszące się do innej osoby lub jeżeli poprosisz nas o usunięcie informacji, które są wymagane przez prawo lub ich zachowanie jest konieczne ze względu na prawnie uzasadniony interes.

b) Twoje  wybory i prawa odnoszące się do marketingu bezpośredniego

Honda zapewni ci możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w momencie, kiedy poprosimy cię o  podanie twoich danych.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych lub żebyśmy wykorzystywali twoje dane do profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim lub przekazywali twoje dane osobom trzecim w celach marketingowych, możesz w każdym momencie poprosić nas, żebyśmy tego nie robili, poprzez:

·      Przesłanie wiadomości e-mail na adres DPO@honda-eu.com lub daneosobowe@honda-eu.com;

·      Odpowiedź na e-mail z materiałami marketingowymi wpisując 'wypisz się' w temacie wiadomości;

·      Zmianę ustawień prywatności w aplikacji (jeżeli są dostępne w aplikacji);

·      Kontaktując się z nami na poniższy adres lub pisząc do menadżera bazy danych, Honda (Polska), ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa (Tulipan house), Polska; lub

·      Dzwoniąc do nas pod numer +48 22 545 7 999.

c) Twoje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Może to być organ nadzorczy w miejscu, w którym mieszkasz, w którym pracujesz lub w miejscu, w którym nastąpiło naruszenie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

d) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe mogą być podstawą do podejmowania zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowania) w zakresie szacowania potencjału zakupowego klientów.

Masz prawo do żądania, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba że zautomatyzowana decyzja:

·      jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a nami;

·      jest dozwolona przez przepisy prawa, które przewidują właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów;

·      opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad podejmowania decyzji oraz o ich znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach uzyskasz kontaktując się z nami, w sposób wskazany na końcu niniejszego dokumentu. W ten sam sposób możesz zgłosić żądanie opisane powyżej.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to będzie konieczne w prawnie usprawiedliwionym interesie Hondy zgodnie z obowiązującym prawem, lub do wykonania usługi na twoje żądanie, lub wypełnienia obowiązku wynikającego z prawa. Na końcu okresu przechowywania danych podejmiemy działania w celu usunięcia twoich danych osobowych lub zanonimizowania ich w taki sposób, żeby identyfikacja ciebie nie była już możliwa.

Linki do stron internetowych lub aplikacji osób trzecich

Nasza strona internetowa, od czasu do czasu, zawiera linki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich lub reklamodawców. Honda nie ponosi odpowiedzialności za treści na tych stronach. Kiedy wchodzisz na taką stronę lub pobierasz aplikację podmiotu trzeciego, powinieneś zapoznać się z polityką prywatności i warunkami korzystania z tej strony lub aplikacji.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo zmieniana. W takiej sytuacji zaktualizujemy datę na górze niniejszej Polityki Prywatności. Zachęcamy do zapoznawania się ze zmianami w niniejszej Polityce Prywatności, które są będą dostępne na www.honda.pl. Czasami możemy także poinformować cię o pewnych czynnościach w związku z danymi lub istotnych zmianach niniejszej Polityki Prywatności, zgodnie z wymogami określonymi w prawie.

Skontaktuj się z nami

Honda Motor Europe Limited (numer 857969, Cain Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 1HL) jest administratorem danych osobowych klientów oraz potencjalnych klientów Hondy, przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Osoba odpowiedzialna za dane osobowe dla działalności Hondy w Europie, jest dostępna pod adresem e-mail: DPO@honda-eu.com (wyłącznie w języku angielskim). W Polsce, Honda Motor Europe, działa jako Honda Motor Europe Limited Poland (numer KRS: 0000433332, ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa (Tulipan house), Polska). Osoba odpowiedzialna za dane osobowe dla działalności Hondy w Polsce, jest dostępna pod adresem e-mail: daneosobowe@honda-eu.com. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z nami w Polsce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: daneosobowe@honda-eu.com.