AKUMULATORY

Ubezpieczenia kosztów napraw akumulatorów wysokonapięciowych w pojazdach hybrydowych

OKRES UBEZPIECZENIA

12 miesięcy z możliwością corocznego odnawiania do momentu osiągnięcia przez pojazd wieku 10 lat lub 200 000 km przebiegu całkowitego w zależności, co nastąpi pierwsze

CECHY UBEZPIECZENIA

  • suma ubezpieczenia 30 000 zł
  • atrakcyjna składka

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OBEJMUJE POJAZDY

  • których gwarancja producenta na akumulator wysokonapięciowy dobiegła końca lub których pozostały okres ważności gwarancji wynosi mniej niż 1 miesiąc
  • w wieku do 10 lat lub 200 000 km
  • których akumulator wysokonapięciowy pozytywnie przeszedł test diagnostyczny HONDA (HDS)