Ubezpieczenie GAP

Stałą prawidłowością jest, że wartość każdego samochodu maleje wraz z okresem użytkowania. Utrata wartości pojazdu w pierwszych 3 latach eksploatacji jest szczególnie dotkliwa w przypadku samochodów nowych. Aby uniknąć finansowego szoku będącego następstwem szkody całkowitej (kradzież, zdarzenie drogowe) przygotowaliśmy unikalny program ubezpieczenia GAP, który zabezpieczy wartość Twojej Hondy przez okres 3 lat.

Ubezpieczenie GAP

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Każdy Klient, którego pojazd spełnia następujące kryteria:

· Pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
· Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
· Pojazd o wartości fakturowej brutto nieprzekraczającej 350 000 PLN.
· Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto-Casco (w pełnym zakresie).
· Pojazd, który nie jest eksploatowany jako pojazd specjalny, używany w wyścigach, wynajmowany w formule rent a car.
· Pojazd wymieniony w katalogu EUROTAX GLASS.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

GAP FAKTUROWY pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu z dnia szkody (czyli odszkodowaniem wypłaconym z ubezpieczenia AC lub OC sprawcy), a jego ceną fakturową. GAP AUTO CASCO pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu z dnia szkody (czyli odszkodowaniem wypłaconym z ubezpieczenia AC lub OC sprawcy), a jego wartością z polisy AC obowiązującą w dniu zawierania GAP AC.

W sytuacji wystąpienia szkody całkowitej pojazdu będącej następstwem wypadku lub kradzieży pojazdu, niestety z reguły wysokość odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco jest niższa niż wartość fakturowa pojazdu.

Głównym tego powodem jest fakt, iż pojazd traci na wartości w relatywnie krótkim czasie, kwota odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco pokrywa z reguły jedynie bieżącą rynkową wartość pojazdu.    

Zalety ubezpieczenia

Zalety ubezpieczenia

· Ochrona Klienta przed efektem spadku wartości pojazdu nawet do 5 lat.
·
Możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy, co pojazd utracony w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży.
·
Świadczenie wypłacone z polisy GAP może zostać przekazane na spłatę umowy leasingu z tytułu wcześniejszego zakończenia w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu.
· Możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości pojazdu netto lub brutto.
· Wysoki limit wypłaty odszkodowania oraz wyświadczanie dodatkowe.
· Możliwość przeniesienia ubezpieczenia GAP na nowego właściciela przy sprzedaży pojazdu.
· Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku likwidowania szkody z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku w ramach limitu odszkodowań GAP.
· Szybka i profesjonalna likwidacja szkód.

Jak działa GAP?

Według badań rynkowych nowy samochód w pierwszych latach eksploatacji może stracić nawet 75% wartości fakturowej, dlatego tak potrzebne jest ubezpieczenie GAP, które gwarantuje ochronę przed spadkiem wartości pojazdu. Polisa GAP zapewnia dodatkowe odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży.

e-Ulotka_Honda_GAP_Auto_2022-05-30-2