Hiszpania

Poznaj obowiązujące przepisy i przeczytaj ciekawostki. Trzymaj się zasad, a wtedy nic na drodze Cię nie zaskoczy!

Hondą po Europie
Hondą po Europie

Ograniczenia prędkości

 • Teren zabudowany - 50 km/h
 • Drogi o więcej niż 1 pasie w jednym kierunku; drogi z pasem wydzielonym dla pojazdów wolno-jezdnych; drogi z szerokimi pasmami ruchu - 100 km/h poza terenem zabudowanym
 • Drogi zwykłe - 90 km/h poza terenem zabudowanym
 • Autostrady - 120 km/h
Hondą po Europie

Dopuszczalny poziom alkoholi we krwi

 • Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi 0,5‰

Ciekawostka

 • Przykładowe ceny mandatów
  nieprawidłowy postój/parkowanie - od 91 do 300 Euro z możliwością zatrzymania prawa jazdy (2 pkt. karne) - nieużywanie pasów bezpieczeństwa - od 91 do 300 Euro z możliwością zatrzymania prawa jazdy (3 pkt. karne)
  przekroczenie prędkości - od 301 do 900 Euro i/lub zatrzymanie prawa jazdy na okres od 1 do 3 miesięcy (4-6 pkt. karnych)
  przekroczenie prędkości o 60 km/h w terenie zabudowanym i 80 km/h w terenie niezabudowanym - od 360 do 72000 Euro, w zależności od przychodów kierowcy*),
  niebezpieczne prowadzenie pojazdu - kara aresztu od 6 do 24 miesięcy i zatrzymanie prawa jazdy na okres od 1 do 6 miesięcy
  *) kwota dziennego przychodu jest wyliczona od 2 do 400 Euro a ilość dni, w przypadku poważnych wykroczeń, Kodeks Karny określa od 6 do 12 miesięcy.

 • Strefy ograniczonego postoju
  Strefy ograniczonego postoju (”zona azul”) są odpowiednio oznakowane. Maksymalny czas postoju w ciągu dnia - 1,5 godziny; w godzinach 21 - 8 postój bez ograniczenia czasu. W śródmieściu niektórych dużych aglomeracji miejskich ustanowione są tzw. strefy (”zona O.R.A”) gdzie postój dozwolony jest tylko na 30, 60 lub 90 minut pod warunkiem wykupienia, w kiosku z prasą, odpowiedniego kuponu i umieszczenia go za przednią szybą. W Madrycie zostały utworzone strefy ograniczonego parkowania (SER). Parkometry wydają kwity w różnych kolorach. Turystów obowiązują kwity w kolorze niebieskim, które uprawniają do 2 godzin parkowania.