Czym są Strefy Niskiej Emisji?

W całej Europie setki dużych miast biorą udział w misji oczyszczania powietrza. Mają one na celu zmniejszenie lokalnego zanieczyszczenia poprzez ograniczenie liczby pojazdów o wysokiej emisji - zazwyczaj starszych samochodów z silnikami wysokoprężnymi i pojazdów ciężarowych - poprzez zakazanie ich eksploatacji lub pobieranie opłat w celu ograniczenia ich użytkowania.

W zależności od kraju, w którym się znajdujesz, mogą one być nazywane Strefami Ultra Niskiej Emisji (ULEZ), Strefami Czystego Powietrza, Strefami Niskiej Emisji (LEZ) lub Strefami Crit'Air.

Wiele z tych stref dysponuje systemami rozpoznawania tablic rejestracyjnych do identyfikacji tych, którzy łamią przepisy LEZ - w innych strefach stosuje się naklejki na szybę. Należy znać przepisy LEZ i sposoby ich egzekwowania obowiązujące w każdym kraju, aby uniknąć nieoczekiwanej opłaty.

Strefa Crit'Air w Paryżu

Czym jest strefa Crit'Air?

Występująca tylko we Francji Strefa Crit'Air jest rodzajem Strefy Niskiej Emisji, która ogranicza typy pojazdów, które mogą poruszać się w jej obrębie. Strefy Crit'Air znajdują się w Paryżu, Lyonie, Grenoble i Strasburgu.

Istnieje 6 poziomów certyfikacji Crit'Air, do których zaliczają się pojazdy (od 0-5), w zależności od poziomu emisji spalin. W strefach Crit'Air mogą istnieć ograniczenia dotyczące możliwości przejazdu w zależności od klasy, do której zalicza się dany pojazd. Certyfikacja nie jest dostępna dla starszych pojazdów z wysokim poziomem emisji, więc wjazd do tych obszarów jest zabroniony.

Czym jest Strefa Czystego Powietrza?

Strefy Czystego Powietrza stanowią odpowiednik Stref Niskiej Emisji i występują w Wielkiej Brytanii. Zostały utworzone na obszarach, w których poziom zanieczyszczenie powietrza przekracza europejski limit prawny.

Pojazdy, które nie spełniają norm emisji Euro 6 (na przykład stare pojazdy z silnikami wysokoprężnymi) i wytwarzają wysoki poziom zanieczyszczeń podlegają pod najwyższe opłaty.

Czym jest Strefa Ultra Niskiej Emisji (ULEZ)?

Obecnie Strefa Ultra Niskiej Emisji (w skrócie ULEZ), znajduje się tylko w Londynie. Działająca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia) Strefa Ultra Niskiej Emisji obejmuje obszar pomiędzy Północną a Południową obwodnicą miasta.

Jeżeli Twój pojazd nie spełnia wymogów dotyczących emisji spalin, konieczne będzie wniesienie opłaty wysokości £12,50 za wjazd do strefy ULEZ. Pojazdy hybrydowe i elektryczne, które spełniają obowiązującą normę, nie muszą wnosić opłaty.

Które pojazdy są wyłączone ze Strefy Niskiej Emisji?

Pojazdy elektryczne są zwolnione z opłat w Strefie Niskiej Emisji. Aby poruszać się w tych strefach, hybrydowe pojazdy benzynowe muszą spełniać normę Euro 4, a hybrydowe pojazdy z silnikiem wysokoprężnym - normę Euro 6.

Ogólnie rzecz biorąc, w najmniej korzystnej sytuacji są starsze pojazdy, które mogą nie spełniać norm europejskich. Większe pojazdy, takie jak furgonetki i samochody ciężarowe, również podlegają pod wyższy próg opłat

Gdzie znajdują się Strefy Niskiej Emisji?

W całej Europie istnieją setki Stref Niskiej Emisji, które są obecne w wielu krajach.

W każdym kraju obowiązują inne przepisy, o których należy pamiętać:

Austria – w czterech austriackich miastach, w tym w Wiedniu, obowiązują ograniczenia w użytkowaniu niektórych samochodów ciężarowych.

Belgia – nazywane również "Zones de Basse Émissions" Strefy Niskiej Emisji w Belgii znajdują się w Brukseli i Anvers, które ograniczają używanie pojazdów z silnikami wysokoprężnymi zarejestrowanymi po 2006 roku.

Dania – Strefy Niskiej Emisji znajdują się w Kopenhadze, Frederiksbergu, Aalborgu, Odense i Aarhus. Ciężarówki, autobusy i samochody dostawcze z silnikami wysokoprężnymi muszą mieć zamontowany filtr spalin, aby móc wjechać do Stref Niskiej Emisji.

Francja – do poruszania się po francuskich strefach niskiej emisji potrzebna jest naklejka certyfikatu Crit'Air.

Niemcy – jeden z pierwszych krajów, który wprowadził Strefy Niskiej Emisji, w każdej "Umweltzone" obowiązują ograniczenia dla pojazdów napędzanych olejem napędowym i gazem. Aby uniknąć grzywny, pojazd musi mieć naklejkę potwierdzającą prawo do przemieszczania się w obrębie stref niskiej emisji.

Włochy – obowiązuje strefa "Zona a traffico limitato", która ogranicza zasady poruszania się, jednak restrykcje nie są bezpośrednio związane z poziomem emisji spalin. Ograniczenia mają na celu zmniejszenie ruchu w obrębie miast i słynnych zabytków.

Holandia – strefy "Milieuzones" ograniczają eksploatację samochodów z silnikami wysokoprężnymi, które zostały wyprodukowane przed 2001 rokiem. Strefy Niskiej Emisji znajdują się w Amsterdamie, Rotterdamie, Arnhem, Maastricht i Utrechcie.

Portugalia – do centrum Lizbony można wjechać tylko samochodem zarejestrowanym po 2000 roku. W obrębie miasta mogą się poruszać wyłącznie samochody wyprodukowane po 1997 roku.

Hiszpania – w Barcelonie obowiązuje "zona de baja emission", po której nie mogą się poruszać pojazdy z silnikami wysokoprężnymi wyprodukowane przed 2006 rokiem i pojazdy zasilane gazem wyprodukowane przed 2000 rokiem.

Szwecja – obecnie Strefy Niskiej Emisji znajdują się w ośmiu miastach i ograniczają dostęp dla samochodów ciężarowych i autobusów. Istnieją przepisy określające, które samochody mogą wjechać do wybranych części Sztokholmu.

Wielka Brytania – Londyn ma własną strefę niskiej emisji oraz strefę ultra niskiej emisji w centrum miasta. W innych miastach obowiązują Strefy Czystego Powietrza; każdego roku dodawane są kolejne, w tym Bath, Greater Manchester i Portsmouth.

Unikanie stref niskiej emisji

Stref Niskiej Emisji jest coraz więcej w całej Europie, dlatego warto odrobić pracę domową i uzyskać najnowsze informacje przed wjechaniem do każdej dużej aglomeracji europejskiej.

Jeżeli obawiasz się opłat za wjazd do Stref Niskiej Emisji, sprawdź, czy Twój pojazd spełnia odpowiednie normy emisji Euro; dotyczy to również pojazdów z napędem hybrydowym.

Jeżeli Twój samochód nie spełnia wymogów, alternatywnym rozwiązaniem może być zaplanowanie trasy poza strefą lub zaparkowanie poza strefą i skorzystanie z transportu publicznego.

Większość pojazdów elektrycznych jest zwolniona z opłat.