Europejskie kraje o największym udziale samochodów hybrydowych i elektrycznych

Jak wynika z danych wyszukiwania w Google, wśród wszystkich europejskich krajów to mieszkańcy Holandii są bardziej zainteresowana samochodami hybrydowymi i elektrycznymi.

W badaniu przeanalizowano dane z wyszukiwarek internetowych w celu ustalenia, ile osób szuka haseł związanych z elektrykami i hybrydami. Niemcy i Francja znalazły się na czele pod względem łącznej liczby wyszukiwań, ale w przeliczeniu na liczbę mieszkańców wygrała Holandia. 

W całej Europie w ciągu ostatniego roku odnotowano ponad 600 000 wyszukiwań terminów takich jak „samochód hybrydowy” i „samochód elektryczny”.

Wzrost popularności pojazdów hybrydowych i elektrycznych w Europie

Europa jest jednym ze światowych liderów w przechodzeniu na pojazdy hybrydowe i wprowadzaniu pojazdów elektrycznych.

W 2020 r. w Europie sprzedano około 1 365 000 pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym. W samej Wielkiej Brytanii sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła o 180% w ujęciu rok do roku.

We Francji do końca 2040 r. sprzedaż samochodów z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi zostanie całkowicie zakazana. Działania takie są wspierane przez unijne ustawodawstwo, w tym pakiet stymulacyjny o wartości 750 mld euro. UE zobowiązała się przeznaczyć 20 mld euro na zwiększenie sprzedaży ekologicznych pojazdów, a do 2025 r. zostanie zamontowanych 1 mln punktów ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych.

UE zobowiązała się przeznaczyć 20 mld euro na zwiększenie sprzedaży ekologicznych pojazdów, a do 2025 r. zostanie zamontowanych 1 mln punktów ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych.

Europa nadal wykazuje duże zainteresowanie upowszechnianiem samochodów elektrycznych, ponieważ dąży do obniżenia emisji CO2.

Jak to ustaliliśmy?

Badaniem objęto w sumie 18 krajów. Miesięczne dane wyszukiwania ogólnikowych haseł „samochód elektryczny” i „samochód hybrydowy” przyporządkowano poszczególnym krajom i przeanalizowano wstecz do lipca 2016 roku.

5 krajów europejskich z największym zainteresowaniem pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi

Aby uzyskać dokładniejszy obraz zainteresowania samochodami z napędem elektrycznym i hybrydowym w poszczególnych krajach, zestawiliśmy dane o liczbie wyszukiwań z liczbą mieszkańców.

W ten sposób otrzymaliśmy liczbę wyszukiwań na 1000 osób, na podstawie której wyłoniliśmy pierwszą piątkę. Skandynawia i Europa Zachodnia to regiony o największej łącznej liczbie miesięcznych wyszukiwań samochodów elektrycznych i hybrydowych. Poniżej wymieniliśmy kraje o największej liczbie wyszukiwań w przeliczeniu na liczbę ludności.

1. Holandia

Na szczycie listy znajduje się Holandia, gdzie miesięczna liczba wyszukiwań samochodów elektrycznych wynosi imponujące 40 500, podczas gdy dla wyszukiwań samochodów hybrydowych jest to 12 100.

Holandia ma fantastyczną infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych, z największą liczbą stacji w Europie. Rząd oferuje również ulgi podatkowe dla właścicieli samochodów elektrycznych, a także różne dotacje i zachęty.

Może to być jeden z powodów tak wysokiego poziomu rejestracji pojazdów elektrycznych — w 2020 roku 25% wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdów miało napęd elektryczny lub hybrydowy.

2. Szwecja

Szwecja zajmuje drugie miejsce pod względem liczby wyszukiwań pojazdów elektrycznych i hybrydowych — w sumie 30 000.

Jest to zgodne z trendem zainteresowania pojazdami elektrycznymi w całej Skandynawii, które stale rośnie od marca 2020 r.

Zachęty oferowane przez szwedzki rząd obejmują ulgę podatkową oraz 60 000 SEK (6 000 euro) zniżki na samochody elektryczne. Do tego należy dodać 12 556 punktów ładowania, co sugeruje, że inwestycje w infrastrukturę mogą istotnie pomóc w popularyzacji ekologicznych samochodów.

3. Dania

Trzecie miejsce zajmuje Dania z 15 700 wyszukiwaniami samochodów elektrycznych i hybrydowych miesięcznie, co daje wskaźnik 2,71 na 1000 mieszkańców.

Ogromne inwestycje poczynione przez Norwegię w infrastrukturę ładowania — obecnie istnieje około 3000 publicznych stacji — są wyraźnym znakiem, że Dania koncentruje się na pojazdach elektrycznych. Kierowcy wybierający pojazdy elektryczne otrzymają również ulgi podatkowe.

Celem duńskiego rządu jest dojście do poziomu 775 000 pojazdów elektrycznych do 2030 roku.

4. Norwegia

Norwegia jest czwarta na liście, jeszcze bardziej potwierdzając skandynawską dominację na rynku EV.

Osoby kupujące samochody elektryczne są zwolnione z podatków od zakupu i VAT. Ponadto kierowcy pojazdów elektrycznych i hybrydowych mogą liczyć na bezpłatny parking w wybranych miejscach, brak opłat autostradowych, bezpłatny transport promami oraz prawo korzystania z buspasów. To bardzo hojny pakiet motywacyjny.

5. Francja

Piąte miejsce zajmuje Francja, gdzie liczba wyszukiwań pojazdów elektrycznych i hybrydowych wynosi miesięcznie ogółem 114 500. W całym kraju jest ponad 45 000 punktów ładowania, a nowi nabywcy mogą otrzymać nawet 12 000 euro premii przy zakupie oraz ulgę podatkową.

Do końca 2040 we Francji ma zostać wprowadzony całkowity zakaz sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, więc oczekujemy, że zainteresowanie oboma rodzajami ekologicznych pojazdów jeszcze wyraźnie wzrośnie.

10 krajów europejskich z największą liczbą wyszukiwań informacji o samochodach hybrydowych i elektrycznych

Poniżej znajduje się lista 10 krajów o największej miesięcznej liczbie wyszukiwań haseł związanych z samochodami elektrycznymi i hybrydowymi. Uszeregowaliśmy je proporcjonalnie do liczby ludności.

Miejsce
Kraj
Całkowita liczba wyszukiwań
Liczba wyszukiwań na 1000 osób

1

Holandia

52 600

3,07

2

Szwecja

30 000

2,97

3

Dania

15 700

2,71

4

Norwegia

10 490

1,93

5

Francja

114 500

1,75

6

Szwajcaria

14 130

1,63

7

Niemcy

123 600

1,48

8

Belgia

16 200

1,40

9

Wielka Brytania

82 700

1,22

10

Włochy

67 600

1,12

W miarę, jak przybywa punktów ładowania i dostępnych modeli w całej Europie oraz poza nią, oczekujemy, że zainteresowanie zakupem będzie stale rosło.

Honda aktywnie działa na rzecz ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz promowania samochodów hybrydowych i elektrycznych na całym świecie. Do końca 2022 r. wszystkie nowe samochody w naszej europejskiej ofercie będą miały jeden z tych rodzajów napędu.