5 dróg, jakimi Honda dba o czystość planety

Do 2022 roku Honda zamierza zelektryfikować swoje wszystkie najważniejsze modele w Europie. Do roku 2040 chce na całym świecie sprzedawać wyłącznie pojazdy zeroemisyjne. A w 2050 roku cała firma i jej produkty osiągną neutralność węglową.

To duże wyzwanie, ale Honda ma wieloletnią tradycję proekologicznych działań: w 1999 roku wprowadziliśmy pierwszy globalny samochód hybrydowy, model Insight. A w 2014 roku byliśmy pierwszym producentem samochodów, który ujawnił emisję CO2 wytwarzanych przez siebie pojazdów.

Współcześnie Honda cały czas podejmuje mniejsze i większe kroki służące realizacji nadrzędnych, ramowych celów. Przeczytaj o pięciu drogach, jakimi Honda wyznacza standardy zrównoważonego rozwoju w dążeniu do całkowitej zeroemisyjności.

1. Akumulatory samochodów elektrycznych i hybrydowych dostają drugie życie

Honda zobowiązała się, że do 2022 roku cała gama modelowa zostanie zelektryfikowana, tzn. wszystkie pojazdy otrzymają układy w pełni elektryczne lub hybrydowe z funkcją samoczynnego ładowania. Zrobiliśmy tak nie bez powodu.

Samochody elektryczne stanowią teraźniejszość i przyszłość motoryzacji. UE spodziewa się 30 milionów zelektryfikowanych aut na drogach Europy do końca 2030 roku, a zdaniem organizacji ekologicznej Climate Brief „jest to ważny element realizowania ogólnoświatowych celów przeciwdziałania zmianom klimatu”.

Kluczowe znaczenie dla wyegzekwowania tych korzyści w zakresie ekologii ma odpowiedni recykling zeroemisyjnych samochodów elektrycznych. Większość podzespołów samochodu elektrycznego można wtórnie wykorzystywać tak samo, jak w przypadku konwencjonalnych pojazdów.

Jednak akumulatory litowo-jonowe wymagają innego podejścia. Od 2013 roku Honda Motor Europe współpracuje ze specjalistami firmy SNAM nad szukaniem możliwości ponownego wykorzystania akumulatorów. W efekcie gdy akumulator przestaje się już nadawać do pracy w samochodzie (osiągnie kres przydatności użytkowej), Honda przygotowuje go na „drugie życie”.

W swoim drugim życiu akumulatory służą do magazynowania energii odnawialnej. Są również wykorzystywane do budowy nowych akumulatorów. Za pomocą skomplikowanych procesów chemicznych udaje się z nich odzyskać cenne materiały takie jak kobalt i lit, które są kierowane z powrotem do procesu produkcyjnego.

Gama modeli hybrydowych Hondy
Gama modeli hybrydowych Hondy Wraz ze wzrostem popytu na stale poszerzaną gamę samochodów elektrycznych i hybrydowych Hondy rośnie potrzeba zagospodarowywania zużytych akumulatorów w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Tom Gardner, starszy wiceprezes Honda Motor Europe

2. Transportowanie części drogami, kolejami i rzekami

Zawsze korzystamy z optymalnych metod transportu — drogowego, wodnego itd., tak aby nasze samochody powstawały z poszanowaniem zasad ekologii.

Niedawno podjęto decyzję o transportowaniu podzespołów między ośrodkami z wykorzystaniem sieci kanałów rzecznych w Belgii, co spotkało się z ogromną aprobatą specjalistów od zrównoważonego rozwoju. W uznaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, dobrostanu i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznała status Pioniera SDG dwóm europejskim centrom logistycznym Hondy.

Produkty i części przypływają do Antwerpii, jednego z trzech najruchliwszych portów w Europie. Następnie są transportowane do ośrodków Hondy w Gandawie i Aalst barkami, a nie ciężarówkami. Dzięki temu rozwiązaniu od czerwca 2019 roku redukcja emisji CO2 wyniosła 14 ton.

3. Zmniejszenie o połowę emisji w całym cyklu życia samochodów do 2050 roku

Honda postawiła sobie za cel znaczące ograniczenie emisji w ramach szeroko pojętych działań przeciwdziałania zmianom klimatu. A konkretnie? Do roku 2050 łączna emisja CO2 w całym cyklu życia produktów ma spaść o połowę w porównaniu z poziomem z roku 2000, co odpowiada zredukowaniu emisji mierzonej przy rurach wydechowych samochodów o 80–90%.

Przejrzystość w kwestiach emisji zanieczyszczeń nie jest niczym nowym dla Hondy. W 2012 roku byliśmy pierwszym producentem, który ujawnił szacowaną emisję CO2 wytwarzanych przez siebie samochodów. Od tamtego czasu postępująca zmiana klimatu wymusiła obniżanie ilości emitowanych zanieczyszczeń.

Kolejną drogą działania Hondy jest elektryfikacja oferty. Niedawne badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Cambridge wykazało, że w państwach, gdzie większość energii pochodzi ze źródeł odnawialnych i elektrowni atomowych, takich jak Francja j Szwecja, w całym cyklu życia samochody elektryczne emitują nawet 70% mniej szkodliwych substancji niż pojazdy z silnikami spalinowymi.

Honda jest na tyle przekonana o słuszności elektryfikacji, że do 2040 roku 100% naszych samochodów będzie napędzanych prądem (z akumulatorów lub ogniw paliwowych). Całkowicie elektryczna Honda e to jeden z pojazdów najnowszej generacji, który nie emituje żadnych zanieczyszczeń z rury wydechowej. Właśnie takie produkty pomogą nam osiągnąć cel obniżenia łącznej emisji o połowę do 2050 roku.

Widok z przodu z boku na Hondę e podczas ładowania

4. Sadzenie drzew od lat 60-ych XX wieku

Honda przykłada bardzo dużą wagę do kwestii ochrony zasobów naturalnych i bioróżnorodności, co oznacza po prostu troskę o rośliny i zwierzęta żyjące na całym świecie.

Drzewa odgrywają kluczową rolę w bioróżnorodności, ponieważ zależy od nich życie mnóstwa zwierząt — ptaków, owadów, małych ssaków, gadów i płazów. W latach 60-ych ubiegłego wieku Honda rozpoczęła nasadzanie drzew w macierzystej Japonii. Kontynuacją tych pierwszych działań było uruchomienie programu społecznego sadzenia lasów w połowie lat 70-ych.

Aby jeszcze bardziej podkreślić konieczność dbania o przyrodę, w 2011 roku Honda opracowała własne wytyczne do bioróżnorodności. Stwierdza w nich, że „programy ochrony zasobów naturalnych i propagowania bioróżnorodności są elementarną częścią naszych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego na całym świecie”.

5. Szukanie paliw przyszłości

Honda nie szuka jednego uniwersalnego docelowego systemu napędowego. Opracowaliśmy program, który umożliwi zasilanie wszystkich pojazdów energią odnawialną pochodzącą z różnych źródeł.

A więc słońcem, wodą i wiatrem. Najbardziej oczywistym paliwem jest prąd, którym można naładować akumulatory pojazdu takiego jak nowa Honda e.

Ale prąd może też służyć do wytwarzania innych paliw. Na przykład przepuszczając prąd przez wodę — w procesie elektrolizy — otrzymujemy wodór i tlen. Ów wodór może napędzać samochody wyposażone w ogniwa paliwowe (FCV), takie jak Honda Clarity, którą próbnie wprowadzono na kilka rynków.

A potencjał wodoru nie kończy się tutaj. Po zmieszaniu z odzyskanym CO2 staje się syntetycznym paliwem znanym pod nazwą „e-paliwo”, które można stosować w pojazdach z silnikami spalinowymi — takich jak całkowicie nowa hybrydowa HR-V, ale również samoloty HondaJet oraz wszelkie motocykle, odśnieżarki i agregaty prądotwórcze. Identycznie można wykorzystywać biopaliwo uzyskane z biomasy.

Od sadzenia drzew Japonii w latach 60-ych ubiegłego wieku aż po pionierską działalność w kwestii wtórnego wykorzystywania akumulatorów samochodów elektrycznych — troska Hondy o środowisko naturalne wykracza znacznie poza produkcję samochodów elektrycznych.