Covid-19 Gwarancja

W przypadku klientów, których gwarancja na produkt wygasła, a wymagana naprawa nie była możliwa z uwagi na obecne ograniczenia, Honda zapewnia (po przeprowadzeniu odpowiednich kontroli), że wszelkie uzasadnione roszczenia dotyczące takich napraw zostaną zaakceptowane po ponownym otwarciu punktów naszych dealerów. Aby odzwierciedlić zmieniającą się sytuację związaną z koronawirusem, kryteria te będą sprawdzane co 30 dni.