Honda, X-ADV, ekran
Honda, X-ADV, ekran

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz pytanie i widzisz je poniżej, kliknij, aby uzyskać odpowiedź, lub zarejestruj się, aby uzyskać dalsze informacje.

Korzystanie z aplikacji Honda RoadSync

Informacje o aplikacji Honda RoadSync

Q. Czym jest system głosowego sterowania smartfonem?

System głosowego sterowania smartfonem umożliwia obsługę smartfona za pomocą przełącznika na kierownicy motocykla oraz przy użyciu poleceń głosowych, po połączeniu smartfona z motocyklem przez interfejs Bluetooth. Chcąc korzystać z systemu, należy zainstalować aplikację Honda RoadSync w smartfonie (tylko urządzenia z systemem Android).

Q. Jakie funkcje ma system głosowego sterowania smartfonem?

Wykorzystując przełącznik na kierownicy i mechanizm sterowania głosowego, system głosowego sterowania smartfonem umożliwia obsługę różnych funkcji smartfona, takich jak nawigacja, przesyłanie wiadomości, odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych bez używania rąk czy odtwarzanie muzyki, bez rozpraszania użytkownika ani zmuszania go do odrywania wzroku od drogi.

Q. Czym jest aplikacja Honda RoadSync?

Honda RoadSync to aplikacja na smartfony, która łączy smartfon z motocyklem oraz umożliwia korzystanie z systemu głosowego sterowania smartfonem.

Q. Jakie funkcje ma aplikacja Honda RoadSync?

Aplikacja Honda RoadSync oferuje funkcje nawigacji, przesyłania wiadomości*, odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych bez używania rąk, odtwarzania muzyki** oraz podawania informacji pogodowych dla bieżącej lokalizacji i celu podróży w trakcie jazdy na motocyklu.

* Kompatybilna z wybranymi aplikacjami do obsługi wiadomości. Funkcjonalność może się różnić w zależności od aplikacji.

** Mogą być naliczane opłaty abonamentowe za aplikacje muzyczne współpracujące z aplikacją Honda RoadSync oraz opłaty za transmisję danych. Usługa Google Play Music przestała być kompatybilna ze względu na wyłączenie.

Q. Które języki są obsługiwane?

Obecnie interfejs aplikacji Honda RoadSync jest dostępny w dziesięciu językach:
japońskim, angielskim amerykańskim, angielskim brytyjskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, tureckim i rosyjskim. Język zwrotnych informacji głosowych zależy od obsługi języków w smartfonie.

Instalowanie aplikacji Hondy RoadSync

Q. Czy aplikacja Honda RoadSync ma funkcję rozpoznawania głosu?*

Tak. Aby z niej korzystać, należy ustanowić połączenie z zestawem słuchawkowym/systemem interkomowym wyposażonym w wejście i wyjście audio.

* Funkcja rozpoznawania głosu jest dostępna w przypadku używania motocyklowego zestawu słuchawkowego z wejściem mikrofonowym.

Q. Czy korzystanie z aplikacji Honda RoadSync jest płatne?*

Pobranie i używanie aplikacji Honda RoadSync jest bezpłatne.

* Mogą być naliczane opłaty abonamentowe za aplikacje muzyczne współpracujące z aplikacją Honda RoadSync oraz opłaty za transmisję danych.

Q. Co jest potrzebne do korzystania z aplikacji Honda RoadSync?*

Zgodny motocykl oraz smartfon z zainstalowaną aplikacją Honda RoadSync.
Potrzebujesz również zestawu słuchawkowego Bluetooth przystosowanego do używania podczas jazdy motocyklem.

* Aby korzystać z funkcji rozpoznawania głosu, musisz mieć zestaw słuchawkowy z wejściem audio.

Q. Z jakimi modelami smartfonów/systemów operacyjnych jest kompatybilna aplikacja Honda RoadSync?*

Aplikacja Honda RoadSync wymaga systemu Android w wersji 7.0 lub nowszej oraz interfejsu Bluetooth BLE w wersji 4.2 lub nowszej.

* Kompatybilność modeli smartfonów może zależeć od aktualizacji systemu operacyjnego.
* Honda nie przetestowała wszystkich modeli smartfonów.
* Honda planuje poszerzać kompatybilność smartfonów poprzez aktualizowanie aplikacji Honda RoadSync.

Q. Czy aplikacja Honda RoadSync jest kompatybilna z urządzeniami iPhone (systemem iOS)?

Aplikacja Honda RoadSync nie jest kompatybilna z systemem operacyjnym iOS. Wszelkie zmiany w aplikacji rozszerzające jej kompatybilność będą zapowiadane w witrynie Hondy.

Q. Czy aplikacja Honda RoadSync wymaga zgodnego motocykla?

Tak. Aby smarfon komunikował się z motocyklem przez interfejs Bluetooth, potrzebny jest zgodny motocykl Hondy wyposażony w system głosowego sterowania smartfonem oraz smartfon z zainstalowaną aplikacją Honda RoadSync. Aplikacja nie działa samodzielnie.

Q. Nie mogę pobrać aplikacji. Co mam zrobić?

Aplikacja Honda RoadSync jest dostępna w wymienionych krajach. W pozostałych jej pobranie może się okazać niemożliwe.

Q. W których krajach można używać aplikacji Honda RoadSync?

Aplikacji Honda RoadSync można używać w całej Europie.

Q. Kupiłem model niekompatybilny z aplikacją Honda RoadSync. Czy można później dodać funkcjonalność Honda RoadSync?

Obecnie Honda nie oferuje w wolnej sprzedaży zestawów modernizacyjnych umożliwiających dodanie obsługi aplikacji Honda RoadSync.

Korzystanie z aplikacji Honda RoadSync

Q. Które zestawy słuchawkowe są kompatybilne? Czy Honda poleca jakieś konkretne zestawy słuchawkowe?

Należy dobrać dowolny zestaw słuchawkowy kompatybilny z używanym smartfonem. Honda nie rekomenduje konkretnych modeli ani marek.

Q. Dlaczego muszę przyznać aplikacji różne uprawnienia?

Aby aplikacja Honda RoadSync miała dostęp do danych i mogła sterować funkcjami systemu informacyjno-rozrywkowego takimi jak nawigacja, odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych, przesyłanie wiadomości i odtwarzanie muzyki, musi otrzymać różne uprawnienia. W razie nieprzyznania wymaganych uprawnień funkcje będą niedostępne.

Q. Przełącznik na kierownicy nie aktywuje aplikacji.

Istnieją dwa tryby: aplikacji Honda RoadSync i panelu wskaźników. Po nawiązaniu połączenia z aplikacją Honda RoadSync długie naciśnięcie lewego przycisku na kierownicy powoduje przełączenie na tryb aplikacji Honda RoadSync, a długie naciśnięcie prawego przycisku przełącza na tryb panelu wskaźników.

Q. Czy mogę wyciszyć dźwięk?

Tak. W tym celu należy nacisnąć do dołu i przytrzymać przełącznik na kierownicy. Ponowne naciśnięcie do dołu i przytrzymanie wyłączy wyciszenie.

Q. Nie ma dźwięku.

Czy wyciszono dźwięk? Wyciszenie można wyłączyć, naciskając do dołu i przytrzymując przełącznik na kierownicy. Nie można wyłączyć wyciszenia dźwięku w smartfonie w trakcie połączenia przez Bluetooth, dlatego trzeba najpierw rozłączyć Bluetooth. Alternatywnie można nacisnąć do dołu i przytrzymać przełącznik na kierownicy.

Q. Nie mogę wpisywać tekstu na smartfonie.

Zamknij aplikację Honda RoadSync i zaktualizuj ją do najnowszej wersji.

Q. Nie mogę odtwarzać muzyki.

Wybierz aplikację muzyczną w ustawieniach aplikacji Honda RoadSync. Upewnij się, że ta aplikacja muzyczna może się uruchamiać i odtwarzać utwory w tle.

Q. Czy są wyświetlane szczegółowe wskazówki dojazdowe?

Ze względów bezpieczeństwa wskazówki dojazdowe nie są wyświetlane. System podaje je tylko głosowo.

Q. Nie mogę wybrać funkcji wyszukiwania głosowego.

Wyszukiwanie głosowe jest dostępne tylko w motocyklach wyposażonych w panele wskaźników TFT. Nie działa w innych modelach, ponieważ nie można tam wyświetlać wyników wyszukiwania.

Q. Jak zmienić aplikację służącą do odtwarzania muzyki?

Wybór aplikacji muzycznej można zmienić na ekranie ustawień aplikacji Honda RoadSync.
Na liście wyboru znajdą się wszystkie obsługiwane aplikacje do odtwarzania muzyki zainstalowane w smartfonie.

Q. Jak zamknąć aplikację Honda RoadSync?

Jeżeli ustawienie Auto Connect / Disconnect (Automatycznie połącz/rozłącz) jest włączone (domyślnie: włączone, czyli ON), z chwilą wyłączenia motocykla aplikacja automatycznie zakończy działanie, a połączenie Bluetooth zostanie rozłączone.

Zamykanie z ekranu aplikacji:
Na ekranie Dashboard (Pulpit) w lewym górnym menu wybierz opcję Quit (Zakończ).

Zamykanie ze smartfona:
W oknie App info (Informacje o aplikacji) wybierz opcję force-quit (Wymuś zamknięcie).

Q. Jak usunąć aplikację?

W oknie App info (Informacje o aplikacji) wybierz opcję Uninstall (Odinstaluj).

Q. Jak sprawdzić wersję aplikacji?

Wersję aplikacji można sprawdzić w jej ustawieniach.

Q. Których funkcji można używać bez zestawu słuchawkowego?

Można połączyć smartfona z motocyklem przez interfejs Bluetooth, wyświetlić instrukcję obsługi w trybie samouczka, dodawać ulubione elementy i zmieniać ustawienia aplikacji.
Aplikację Honda RoadSync projektowano z myślą o wprowadzaniu i odbieraniu informacji głosowo, dlatego zalecamy, aby do obsługi aplikacji używać motocyklowych zestawów słuchawkowych.

Q. Czy podczas używania aplikacji Honda RoadSync można wyświetlać zawartość ekranu smartfona na ekranie systemu nawigacji?

Po zaakceptowaniu ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa, które pojawi się w smartfonie, można wyświetlać zawartość ekranu smartfona na panelu wskaźników przez cały czas, gdy smartfon ma połączenie z motocyklem przez Bluetooth (w czasie jazdy nie należy patrzeć na ekran smartfona).

Q. Które polecenia są obsługiwane przez funkcję rozpoznawania głosu?

Za pomocą funkcji rozpoznawania głosu można wyszukiwać cele podróży i kontakty oraz wprowadzać wiadomości, natomiast nie można wydawać poleceń głosowych.

Q. Czy można połączyć wiele smartfonów jednocześnie? Ile smartfonów można połączyć?

Moduł Bluetooth motocykla może się łączyć z jednym smartfonem. Aby ustanowić połączenie z innym smartfonem, należy najpierw w motocyklu zresetować parowanie przez Bluetooth, po czym sparować nowego smartfona.

Q. Czy można wyłączyć funkcję automatycznego łączenia się przez Bluetooth?

Tak. W tym celu wyłącz funkcję Bluetooth w smartfonie. Jeżeli chcesz zachować działanie interfejsu Bluetooth, ale zablokować automatyczne nawiązywanie połączenia z aplikacją Honda RoadSync, przejdź do ustawień aplikacji Honda RoadSync i w opcji „Bluetooth Auto launch” (Automatycznie uruchamiaj Bluetooth) ustaw wartość OFF (WYŁ.).

Q. Których funkcji mogę używać, jeżeli smartfon jest poza zasięgiem sygnału?

Można połączyć smartfon z motocyklem przez interfejs Bluetooth oraz zmieniać ustawienia aplikacji.

Q. Czy muszę utworzyć sobie identyfikator (założyć konto) w aplikacji Honda RoadSync?

Obecnie nie trzeba zakładać konta, ale w przyszłości może się to zmienić.

Q. Jak zablokować automatyczne uruchamianie aplikacji podczas nawiązywania połączenia przez Bluetooth?

W ustawieniach aplikacji Honda RoadSync w opcji „Auto Open/Close — Automatically open on Bluetooth connection” (Automatyczne zamykanie/otwieranie — Automatycznie otwórz przy połączeniu przez Bluetooth) ustaw wartość OFF (WYŁ.).

Q. Gdzie umieścić smartfona?

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i zapobiec ryzyku upuszczenia smartfona, zawsze trzymaj go przy sobie, a nie w motocyklu. Smartfon łączy się bezprzewodowo przez Bluetooth i można go obsługiwać przełącznikiem na kierownicy lub głosowo. Skupiaj się na jeździe, a nie na ekranie.

Q. Jaka jest różnica między opcjami „App language” (Język aplikacji) i „Feedback language” (Język informacji zwrotnych) w ustawieniach języka?

Ustawienie „App language” (Język aplikacji) określa język elementów interfejsu wyświetlanych na ekranie.
Ustawienie „Feedback language” (Język informacji zwrotnych) określa język informacji podawanych głosowo.
Sprawdź oba ustawienia języka, ponieważ preferowany język informacji zwrotnych może być dostępny mimo jego braku wśród języków interfejsu aplikacji.

Q. Co to jest Historia podróży?

Historia podróży to nowa funkcja działająca na wybranych motocyklach, która pokazuje przejechaną trasę. Aby działało rejestrowanie podróży, aplikacja Honda RoadSync musi być połączona z motocyklem przez Bluetooth.

Rozwiązywanie problemów

Q. Błąd braku sieci

Upewnij się, że smartfon jest w trybie online. Sprawdź siłę sygnału sieci.
Dla potwierdzenia, że jesteś online, sprawdź działanie innych aplikacji wymagających połączenia sieciowego.

Q. Podczas wyszukiwania głosowego w systemie nawigacji dostaję komunikat „Brak wyników”

Upewnij się, że smartfon jest w trybie online. Sprawdź siłę sygnału sieci.

Nazwa celu podróży może być niedostępna do wyszukiwania. Spróbuj wpisać inny cel.
Funkcja rozpoznawania głosu może nie działać → zobacz punkt „Rozpoznawanie głosu nie działa”.

Q. Informacje pogodowe nie wczytują się całkowicie

Upewnij się, że smartfon jest w trybie online. Sprawdź siłę sygnału sieci.
Dla potwierdzenia, że jesteś online, sprawdź działanie innych aplikacji wymagających połączenia sieciowego.

Q. Na głos są odczytywane informacje pogodowe z miejsca innego niż moja obecna lokalizacja

Jeżeli sprawdzasz pogodę, mając ustawiony cel podróży w „Navigation” (Nawigacja), zobaczysz informacje pogodowe właśnie dla tego miejsca docelowego.
Po anulowaniu opcji „Navigation” (Nawigacja) zobaczysz pogodę dla miejsca, w którym się aktualnie znajdujesz.

Różne

Q. Czy w motocyklu są przechowywane jakiekolwiek dane osobowe?

Nie, w motocyklu nie są zapisywane żadne dane osobowe.

Q. Czy istnieje ryzyko, że przy sprzedaży motocykla moje dane osobowe wyciekną na zewnątrz?

Ponieważ w motocyklu nie są zapisywane żadne dane osobowe, nie mogą wyciec.