Stage 1
Stage 1

Odcinek 1 - z Oslo do Fosnavåg. Dyst. 557km. Czas 10h 10min. 59.9139°N, 10.7522°E / 62.3414°N, 5.6311°E

Stage 2
Stage 2

Odcinek 2 - z Fosnavåg do Trondheim. Dyst. 465km. Czas 9h 44min. 62.3414°N, 5.6311°E / 63.4305°N, 10.3951°E

Stage 3
Stage 3

Odcinek 3 - z Trondheim do Brønnøysund. Dyst. 436km. Czas 7h 30min. 63.4305°N, 10.3951°E / 65.4736°N, 12.2077°E

Stage 4
Stage 4

Odcinek 4 - z Brønnøysund do Glomfjord. Dyst. 309km. Czas 8h 05min. 65.4736°N, 12.2077°E / 66.8166°N, 13.9440°E

Stage 5
Stage 5

Odcinek 5 - z Glomfjord do Lofoten. Dyst. 337km. Czas 7h 20min. 66.8166°N, 13.9440°E / 66.3404°N, 14.1285°E

Stage 6
Stage 6

Odcinek 6 - z Lofoten do Malangen. Dyst. 451km. Czas 7h 32min. 68.3404°N, 14.1285°E / 69.3509°N, 18.7110°E

Stage 7
Stage 7

Odcinek 7 - z Malangen do Alta. Dyst. 398km. Czas 6h 36min. 69.3509°N, 18.7110°E / 69.9550°N, 23.3279°E

Stage 8
Stage 8

Odcinek 8 - z Alta do Nordkapp. Dyst. 473km. Czas 7h 23min. 69.9550°N, 23.3279°E / 71.1695°N, 25.7832°E

Scroll

POZNAJ BLIŻEJ NASZĄ GAMĘ ADVENTURE