POLITYKA PRYWATNOŚCI ZASOBÓW ONLINE HONDY

Honda chroni i respektuje twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności pokazuje jak Honda Motor Europe Limited (Polska) („Honda”, „my”, „nas”) przetwarza twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz, pobierasz lub kontaktujesz się z Hondą, w związku ze stronami internetowymi i aplikacjami Hondy („Zasoby Online Hondy”). Niniejsza Polityka Prywatności opisuje także twoje prawa związane z ochroną danych osobowych, włączając w to prawo sprzeciwu. Więcej informacji odnośnie twoich praw i jak je wykonywać, znajduje się w części „Twoje wybory i prawa”.  

Możemy także udostępnić ci dodatkowe informacje, kiedy będziemy zbierać dane osobowe, jeżeli poczujemy, że pomoże to w zapewnieniu odpowiednich i terminowych informacji.

Jakie dane osobowe zbieramy

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Informacje kontaktowe: takie jak nazwisko, adres, telefon, email i inne podobne informacje.
 • Techniczne szczegóły twojej wizyty w Zasobach Online Hondy: takie jak twój adres IP i system operacyjny, rodzaj przeglądarki (dla wizyt na naszej stronie internetowej), szczegóły urządzenia, którego używasz (np. numer seryjny, unikalny numer identyfikacyjny, adres MAC) i techniczne dane odnoszące się do twojego korzystania z tego urządzenia np. parowanie przez internet lub bluetooth, dane odnośnie łączności i długości sesji).
 • Informacje do utworzenia profilu użytkownika: takie jak nazwa użytkownika, hasło lub PIN.
 • Informacje o samochodzie: takie jak numer VIN i data sprzedaży.
 • Informacje o produkcie: takie jak id produktu, data i miejsce zakupu.
 • Informacje finansowe: takie jak rachunek bankowy i szczegóły płatności.
 • Inne informacje, które nam przekazujesz: podpisy, zdjęcia, opinie, twoja lokalizacja i jakiekolwiek inne informacje dostarczane przez ciebie.

Dlaczego zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy te dane osobowe

Zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy twoje dane osobowe z przyczyn określonych poniżej.

 • Kiedy jest to niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy Hondy, wymienione poniżej, jeżeli twoje prawa związane z ochroną danych osobowych nie mają nadrzędnego charakteru wobec tych interesów.
  - w celu dostarczania ci Zasobów Online Hondy i powiązanych usług;
  - w celu administrowania zasobami Zasobów Online Hondy;
  - w celu umożliwienia nam poprawy i optymalizacji Zasobów Online Hondy i produktów i usług Hondy;
  - w celu odpowiadania na twoje zapytania, np. poprzez wysłanie broszury, lokalizacji najbliższego dealera Hondy, rezerwacji jazdy testowej, umawiania się na serwis twojej Hondy;
  - w celu informowania dealerów i oddziałów Hondy o nadchodzących usługach, jazdach testowych lub innych spotkaniach związanych z twoim samochodem;
  - kontaktowania się z tobą w dwóch celach określonych powyżej (bezpośrednio lub poprzez spółkę z grupy Honda, autoryzowanego dealera Hondy, odpowiedniego partnera lub pośrednika) poprzez e-mail, SMS lub notyfikacje push;
  - w celu poproszenia cię o opinię lub udział w badaniach odnoszących się do naszych samochodów, produktów i usług,
  - w celu zrozumienia które części Zasobów Online Hondy są popularne lub najczęściej wykorzystywane, lub tych, które wymagają zmiany lub ulepszeń;
  - w celu odpowiadania na pytania i skargi użytkowników;
  - w celu przechowywania wewnętrznych rekordów.
 • Kiedy wyrazisz zgodę.
  Na przykład w celu dostarczania ci informacji marketingowych o naszych towarach i usługach, które mogą cię interesować, pocztą, telefonicznie i przez internet. Zawsze będziemy umożliwiać rezygnację z otrzymywania informacji marketingowych.
 • Kiedy jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Hondą a tobą.
  Na przykład w celu realizacji płatności online i dostarczenia produktów i usług.
 • Kiedy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Kiedy jest to niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu i praw Hondy, jeżeli twoje prawa związane z ochroną danych osobowych nie mają nadrzędnego charakteru wobec tego interesu.
  Ochrona naszego uzasadnionego interesu i praw obejmuje m.in. wykorzystanie w związku żądaniami organów władzy publicznej, audytami, roszczeniami prawnymi (włączając w to ujawnienie informacji w związku z procesem sądowym) i innymi wymaganiami etycznymi.

Honda będzie także konwertować dane osobowe do anonimowych danych i używać ich (zazwyczaj w celu zagregowanych statystyk) do badań i analiz w celu poprawy Zasobów Online Hondy, analizy trendów i dopasowywania produktów. Zagregowane dane nie umożliwiają twojej identyfikacji lub jakiegokolwiek korzystania przez ciebie z Zasobów Online Hondy.

W jaki sposób udostępniamy twoje dane osobowe

a) Przekazywanie w ramach spółek z grupy Honda

Przekazujemy twoje dane osobowe innej spółce z grupy Honda.

 • Honda Motor Co. Ltd,

W celach wskazanych powyżej, twoje dane osobowe będą przetwarzane przez lub udostępniane spółkom z grupy Honda znajdujących się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w których nie obowiązuje prawo zapewniające równoważną ochronę danych osobowych do ochrony w EOG. Kiedy przekazujemy twoje dane osobowe w ramach spółek z grupy Honda, wykorzystujemy standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

b) Przekazywanie autoryzowanym dealerom i serwisom Hondy

Przekazujemy twoje dane osobowe autoryzowanym dealerom i serwisom Hondy w EOG. Pełna lista dealerów Hondy znajduje się pod następującymi adresami:

Samochody: http://www.honda.pl/cars/dealer-search.html

Motocykle: http://www.honda.pl/motorcycles.html

c) Przekazywanie firmom świadczącym usługi na podstawie umów

Twoje dane osobowe będą przekazywane firmom świadczącym usługi spółkom z grupy Honda na podstawie umów. Są to następujące firmy:

 • Usługi www, e-mail, hosting (obecny usługodawca: GoldenSubmarine Sp. z o.o. sp. K, IBM Belgium SPRL/BVBA, Beyond.pl Sp. z o.o.);
 • Usługi IT (obecny usługodawca: IBM, Atos);
 • Eventy (obecny usługodawca: Motoroni Sp. z o.o.);
 • Usługi finansowe (obecny usługodawca: Idea Getin Leasing S.A.;
 • Ubezpieczenia (obecny usługodawca: Konsultant PL Sp. z o.o.);
 • Gwarancja (obecny usługodawca: Wagas S.A.);
 • Systemy oparte na chmurze (obecny usługodawca: Outlook 365);
 • Zarządzanie skargami (obecny usługodawca: Microsoft Dynamics);
 • Analiza danych, zarządzanie danymi, komunikacja, rozwój aplikacji (obecni dostawcy: Softvig Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Ministerstwo Cyfryzacji, Business Intelligence Technologies S.C.);
 • Badanie satysfakcji klientów Hondy (obecny usługodawca: InMoment Inc);
 • Pomoc drogowa (obecny usługodawca: Europ Assistance Polska Sp z o. o.);
 • System Zarządzania Kontraktami z Dealerami (obecny dostawca: Snap-on Incorporated)
 • Kalkulacja napraw blacharsko-lakierniczych (obecny dostawca: AUDATEX Polska Sp. z o.o., DAT Polska Sp. z o.o.).

Przekazywanie poza EOG

W powyższych celach będziemy przekazywać twoje dane osobowe organizacjom znajdujących się poza EOG. Robiąc to, możemy wykorzystywać standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Możemy również przekazywać twoje dane podmiotom w USA, które uczestniczą w Tarczy Prywatności UE-USA, albo które mają wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy w UE. Aby uzyskać więcej informacji, w tym otrzymać kopie dokumentów wykorzystywanych do ochrony twoich informacji, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w części Skontaktuj się z nami.

Google Analytics

Jeżeli wyrazisz zgodę na używanie Google Analytics w celu optymalizacji twojej aplikacji Hondy, Google może przechowywać lub przetwarzać twoje dane w USA lub w innym kraju, w którym Google lub jego podwykonawca ma serwery i urządzenia. W takim przypadku podejmiemy odpowiednie działania, żeby zapewnić, że twoje dane są przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Aplikacje firm trzecich

Jeżeli pobierasz aplikację firmy trzeciej z Zasobów Online Hondy, twoje dane osobowe zostaną przekazane do tej firmy bezpośrednio, jako odrębnemu administratorowi danych osobowych. Honda nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie twoich danych osobowych przez dostawców takich aplikacji. W zawiązku z tym, powinieneś zapoznać się z tym, jak twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez dostawców aplikacji, zanim pobierzesz ich aplikacje.

d) Przekazywanie innym organizacjom

 • Przekazywanie osobom trzecim, jeżeli mamy obowiązek ujawnienia twoich danych osobowych wynikający z przepisów prawa, albo jeżeli uznajemy to za niezbędne do ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Hondy, naszych klientów lub innych osób.
 • Przekazywanie organom państwowym lub innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub konieczne do ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu w zgodzie z obowiązującym prawem.
 • Przekazywanie potencjalnym lub aktualnym kupcom, w sytuacji, w której Honda lub jakakolwiek część Grupy Honda, sprzedaje jakiekolwiek przedsiębiorstwo lub aktywa zawierające dane osobowe.

Twoje wybory i prawa

a) Twoje ogólne prawa i wybory

 • Masz prawo poprosić Hondę o kopię twoich danych osobowych; poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych; masz również prawo do uzyskania danych osobowych dostarczonych przez ciebie, w czytelnym, elektronicznym formacie.
 • Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w niektórych okolicznościach (w szczególności, kiedy nie musimy przetwarzać danych w związku z obowiązkami wynikającymi z umów lub prawa).
 • Kiedy poprosiliśmy cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz cofnąć zgodę w każdym momencie. Jeżeli cofniesz zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa te mogą być ograniczone, na przykład jeżeli spełnienie twojego żądania ujawniło by dane osobowe odnoszące się do innej osoby lub jeżeli poprosisz nas o usunięcie informacji, które są wymagane przez prawo lub ich zachowanie jest konieczne ze względu na prawnie uzasadniony interes.

b) Twoje prawa i wybory odnoszące się do marketingu bezpośredniego

Honda zapewni ci możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w momencie, kiedy poprosimy cię o  podanie twoich danych.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych lub żebyśmy wykorzystywali twoje dane do profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim lub przekazywali twoje dane osobom trzecim w celach marketingowych, możesz w każdym momencie poprosić nas, żebyśmy tego nie robili, poprzez:

 • Odpowiedź na e-mail z materiałami marketingowymi wpisując 'wypisz się' w temacie wiadomości;
 • Zmianę ustawień prywatności w aplikacji (jeżeli są dostępne w aplikacji);
 • Kontaktując się z nami na poniższy adres lub pisząc do menadżera bazy danych, Honda (Polska), ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, Polska; lub
 • Dzwoniąc do nas pod numer +48 22 545 7 999.

c) Twoje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Może to być organ nadzorczy w miejscu, w którym mieszkasz, w którym pracujesz lub w miejscu, w którym nastąpiło naruszenie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to będzie konieczne w prawnie usprawiedliwionym interesie Hondy zgodnie z obowiązującym prawem, lub do wykonania usługi na twoje żądanie, lub wypełnienia obowiązku wynikającego z prawa. Na końcu okresu przechowywania danych podejmiemy działania w celu usunięcia twoich danych osobowych lub zanonimizowania ich w taki sposób, żeby identyfikacja ciebie nie była już możliwa. 

Fałszywe emaile wykorzystujące nazwę Honda

Honda jest świadoma, że fałszywe emaile, zwane często „phishingiem”, mogą zawierać takie informacje jak oferty pracy lub informacje o przyznaniu nagrody w konkursach. Te emaile wykorzystujące nazwę Honda do udawania, że są prawdziwe, są wysyłane wyłącznie w celu uzyskania prywatnych informacji od klientów (np. numerów kart kredytowych lub haseł). Te emaile nie mają nic wspólnego z Hondą i Honda nie korzysta z takich metod poszukiwania pracowników lub informowania o wygranej w konkursie.

Niestety takie emaile są coraz popularniejszym sposobem oszustwa w internecie. Praktyka ta polega na wysyłaniu fałszywych emaili bezpośrednio do ofiar lub kierowaniu ich na stronę internetową, gdzie jest wymagane podanie danych osobowych.

Fałszywe oferty pracy mają na celu dotarcie do osób za granicą i polegają na proszeniu o przekazanie pieniędzy koniecznych do uzyskania polskiej wizy. Honda nigdy nie żąda płatności w związku z ofertami pracy lub jakąkolwiek komunikacją związaną z ofertami pracy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie prawdziwości oferty pracy, można skontaktować się z HR Hondy, ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa.

Emaile z informacją o wygranej w konkursie podszywają się pod Hondę. Honda nigdy nie żąda płatności od zwycięzców konkursów, w jakiejkolwiek komunikacji z tym związanej.

Jeżeli otrzymasz emaila wykorzystującego nazwę Honda, w którym jest prośba o podanie danych osobowych lub finansowych i masz wątpliwości co do autentyczności tego emaila, potraktuj takiego emaila z dużą ostrożnością.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Nasza strona internetowa, od czasu do czasu, zawiera linki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i spółek z grupy Honda. Honda nie ponosi odpowiedzialności za treści na tych stronach. Kiedy wchodzisz na taką stronę, powinieneś zapoznać się z polityką prywatności i warunkami korzystania z tej strony.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo zmieniana. W takiej sytuacji zaktualizujemy datę na górze niniejszej Polityki Prywatności. Zachęcamy do zapoznawania się ze zmianami w niniejszej Polityce Prywatności, które są będą dostępne na www.honda.pl. Czasami możemy także poinformować cię o pewnych czynnościach w związku z danymi lub istotnych zmianach niniejszej Polityki Prywatności, zgodnie z wymogami określonymi w prawie.

Skontaktuj się z nami

Honda Motor Europe Limited (numer 857969, Cain Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 1HL) jest administratorem danych osobowych klientów oraz potencjalnych klientów Hondy, przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Osoba odpowiedzialna za dane osobowe dla działalności Hondy w Europie, jest dostępna pod adresem e-mail: DPO@honda-eu.com (wyłącznie w języku angielskim). W Polsce, Honda Motor Europe, działa jako Honda Motor Europe Limited Poland (numer KRS: 0000433332, ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, Polska). Osoba odpowiedzialna za dane osobowe dla działalności Hondy w Polsce, jest dostępna pod adresem e-mail: DPMPolska@honda-eu.com. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z nami w Polsce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: daneosobowe@honda-eu.com.