Regulamin wyprawy Honda Adventure Roads.

Regulamin rejestracji na wyprawę Honda Adventure Roads 2024.

Edycja 2024 wyprawy Honda Adventure Roads 2024 odbędzie się w Maroku. Dołącz do nas i 30 innych motocyklistów na ekscytującej 10-dniowej wyprawie, która po raz kolejny pozwoli sprawdzić granice własnych możliwości. Impreza rozpoczyna się na wybrzeżu w mieście Agadir, a kończy w mieście Nador. Przygotuj się na niezapomnianą podróż przez biało-złote piaski pustyni i kontakt ze wspaniałą marokańską kulturą. Podsyć w sobie utajone pragnienie eksplorowania i wybierz się razem z nami na motocyklach Africa Twin na spotkanie z nowym wyzwaniem.

  • Pełny koszt udziału w wyprawie wynosi 6000 € (sześć tysięcy euro) brutto.  Liczba miejsc w wydarzeniu Honda Adventure Roads Maroko 2024 jest ściśle ograniczona, a chętni przechodzą proces selekcji obejmujący rozmowę kwalifikacyjną. Uczestnicy zostaną wybrani według wyłącznego uznania organizatora, a powody odmowy nie zostaną podane.
 
  • Osoby wybrane do udziału w wydarzeniu zostaną powiadomione pocztą elektroniczną na adres podany w trakcie rejestracji. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia należy wpłacić 10% zaliczki.  Pozostała kwotę należy przelać nie później niż do 31 stycznia 2024 r. Nieuregulowanie którejkolwiek z tych płatności w wyznaczonych terminach spowoduje przekazanie miejsca osobie z listy rezerwowej.
 
  • Przez całą wyprawę w Maroku uczestnicy będą jechali motocyklami Honda Africa Twin dostarczonymi przez organizatorów wydarzenia. Wyprawa będzie się odbywać w warunkach komfortowych, jednak kandydaci muszą być w dobrej formie fizycznej, aby byli w stanie codziennie dotrzeć do punktów kontrolnych na trasie i miejsca końcowego.
 
  • Organizatorzy szukają uczestników z różnych środowisk, jednak wszyscy powinni mieć już za sobą 5-10 lat doświadczenia w terenowej jeździe na motocyklach. Pod uwagę zostanie wzięta całość doświadczenia motocyklowego kandydatów, jednak potwierdzona umiejętność jazdy w terenie będzie traktowana priorytetowo.  
 
  • Na potrzeby procesu selekcji oraz późniejszej obsługi w trakcie wydarzenia organizatorzy pozyskają od kandydatów dane osobowe, z których niektóre mogą być wrażliwymi danymi osobowymi. (takie jak numer paszportu, grupa krwi, alergie, schorzenia, ukończone i trwające leczenie, numer prawa jazdy, data urodzenia). Zgłoszenie rejestracyjne do udziału w wyprawie Honda Adventure Roads Maroko 2024 będzie rozpatrywane zgodnie z zasadami przetwarzania danych w Hondzie i Ride and Drive oraz dodatkowymi zasadami ochrony danych osobowych obowiązujących na wyprawie Honda Adventure Roads. Treść zasad uzupełniających znajduje się poniżej.
 
  • Wyprawa będzie wymagająca fizycznie i psychicznie. Przed dopuszczeniem do udziału w wydarzeniu organizatorzy mogą wymagać potwierdzenia dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Szczególnie istotne są wszelkie dolegliwości, które mogą negatywnie wpływać na zdolność panowania nad motocyklem w trudnym terenie. Organizatorzy nie muszą ujawniać powodów odrzucenia uczestników na etapie selekcji.
 
  • Osobom uczestniczącym w wyprawie Honda Adventure Roads Maroko 2024 nie będzie przez cały czas towarzyszył przewodnik. Na trasie w różnych miejscach będą rozmieszczone punkty kontrolne oraz przewodnicy/pojazdy ratownicze zapewniające pomoc w razie awarii lub wypadku, ale motocykliści będą nawigować samodzielnie z pomocą systemu Tripy II. Uczestnicy otrzymają informacje o przebiegu trasy oraz będą mieli na bieżąco zapewnione wsparcie techniczne i medyczne.

 

Osoby chcące uczestniczyć w wydarzeniu muszą zaakceptować regulamin, który zostanie im wręczony po rozmowie kwalifikacyjnej i pomyślnym zaliczeniu procesu selekcji, a przed wpłatą zaliczki potwierdzającej udział.

Regulamin udziału w wyprawie Honda Adventure Roads Maroko 2024 podlega ustawodawstwu Anglii i Walii. Sądami właściwymi są sądy angielskie i walijskie. 

Dodatkowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące na wyprawie Honda Adventure Roads

Niniejsze dodatkowe zasady ochrony danych osobowych obowiązują w uzupełnieniu do zasad ochrony danych osobowych ustanowionych przez Honda Motor Europe Ltd oraz/lub Ride and Drive s.a.r.l., z których treścią można się zapoznać po kliknięciu łączy zamieszczonych poniżej.

Osoby chcące wziąć udział w wyprawie Honda Adventure Roads 2024 („Wydarzeniu”) są zobligowane do podania pewnych danych osobowych, z których część może się zaliczać do wrażliwych danych osobowych. Przekazując nam takie informacje i udzielając jednoznacznie zgody, kandydaci akceptują fakt, iż informacje będą przetwarzane zgodnie z tymi dodatkowymi zasadami ochrony danych osobowych. 

Honda Motor Europe Ltd. („Honda”) będzie administratorem danych. Głównym podmiotem przetwarzającym dane użytkownika będzie spółka Ride and Drive s.a.r.l. („Ride and Drive”), która występuje jako organizator wydarzenia.  

 Zasady ochrony danych osobowych

Dane osobowe przekazane przez użytkownika w trakcie składania wniosku o udział w Wydarzeniu mogą trafiać również do następujących podmiotów przetwarzających dane:

W przypadku Hondy: linie lotnicze, hotele, dostawcy zakwaterowania, przewodnicy, dostawcy usług pomocy medycznej, dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych, dostawcy usług transportowych i lokalni dostawcy.

W przypadku Ride and Drive: Fresh Desk, Scandola i Infomaniak   

Fresh Desk - Dostawca oprogramowania, którego spółka Ride and Drive będzie używać do rekrutacji uczestników. Fresh Desk będzie przechowywać wyłącznie imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz numery telefonu osób, które pomyślnie przejdą proces wstępnej rejestracji. 

Scandola - Operator witryny internetowej, której spółka Ride and Drive będzie używać jako pomocy w procesie rekrutacji oraz na potrzeby świadczenia usług marketingowych osobom, które wyrażą zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych związanych z wyprawą Honda Adventure Roads. Scandola nie będzie mieć dostępu do żadnych danych osobowych zwykłych ani wrażliwych.

Infomaniak - Operator bezpiecznej przestrzeni serwerowej, której spółka Ride and Drive będzie używać do przechowywania głównej bazy danych zawierającej dane osobowe zwykłe i wrażliwe. Dotyczy to wyłącznie danych wymagających zabezpieczenia.

Wrażliwe dane osobowe będą udostępniane wyłącznie pracownikom służby zdrowia i pozostałemu personelowi medycznemu przez okres wyprawy. 

Jeśli użytkownik nie zostanie wybrany do udziału w wyprawie Honda Adventure Roads Maroko 2024 i nie wyrazi zainteresowania otrzymywaniem informacji marketingowych, dane osobowe przekazane w ramach ubiegania się o udział zostaną usunięte po upływie 2 lat od rozpoczęcia Wydarzenia.  Jeżeli użytkownik zostanie wybrany do udziału w wyprawie Honda Adventure Roads Maroko 2024, podane przez niego dane osobowe będą przechowywane przez spółkę Ride and Drive przez okres 10 lat po zakończeniu Wydarzenia, co wynika z konieczności wypełnienia różnych zobowiązań umownych oraz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń i zgodności danych.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod następującymi adresami:

DPM-UK@honda-eu.com

Łącze do zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w Honda Motor Europe

Zasady ochrony prywatności obowiązujące w ride&drive są podane tutaj