Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Proszę nie obsługiwać tej aplikacji, dotykając lub trzymając smartfon podczas prowadzenia pojazdu. Podczas korzystania z tej aplikacji należy zawsze zwracać szczególną uwagę na otoczenie ruchu drogowego i odpowiednio reagować. Priorytetem musi być zawsze bezpieczeństwo prowadzącego pojazd, bezpieczeństwo innych osób wokół użytkownika oraz przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów, zasad i regulacji dotyczących ruchu drogowego. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń może skutkować naruszeniem przepisów, zasad i regulacji dotyczących ruchu drogowego, jak również zmniejszeniem uwagi kierowcy, co może prowadzić do nieoczekiwanych wypadków, poważnych obrażeń lub śmierci.